Volvo klimatsmart – i Kina

I ett steg att bli mer klimatneutrala kommer nu Volvo Cars största tillverkningsanläggning i Kina drivas av 100 procent förnybar el.

Volvo klimatsmart – i Kina

Volvo Cars har en tillverkningsanläggning i Chengdu, Kina och är den största i landet. Den kommer nu drivas med enbart förnybar el.  För en tid sedan tecknades ett nytt leveransavtal som minskar anläggningens utsläppt av koldioxid med 11.000 ton per år. Därmed är företagets globala mix av förnybar el uppe på 80 procent.

Den svenska biltillverkaren har som ambition att företagets tillverkning vara klimatneutral 2025, och företaget ska även minska koldioxidavtrycket per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025. Helt klimatneutrala ska de vara 2040. 

Redan 2008 var Volvo Cars anläggningar i Europa och dess elförsörjning klimatneturala. 2018 blev anläggningen i Skövde helt klimatneutral. 

2025 ska 50 procent av den globala försäljningen från Volvo Cars vara från elbilar och restrerande 50 procent vara hybrider. 

 

 
2025 kommer Volvo Cars sälja mer än 50 procent elbilar
Ja
64
55
Nej