Rapport: Framtidens elbilsbatterier är på gång – men ingen av dem är perfekt

Utvecklingen går i en rasande takt för elbilarnas batterier. Trots det är det inte tal om något superbatteri ännu. De batterityper som snart slåss om titeln har alla olika fördelar, enligt en ny rapport.

Rapport: Framtidens elbilsbatterier är på gång – men ingen av dem är perfekt
Foto: Porsche

Batteritekniken blir allt bättre och i takt med det blir också elbilarnas räckvidd allt längre. Just nu utvecklas flera olika framtidsbatterier för att möta elbilarnas behov.

Enligt en ny rapport från Internationella energirådet, IEA, lär det dröja flera år innan vi ser någon av dessa i en massproducerad elbil.

Nästa generation av de marknadsdominerande litiumjonbatterierna, Li-jon, stundar redan inom de närmaste 5-10 åren. Idag återfinns typen i en majoritet av alla elbilar på marknaden, förutom produkter som mobiler och laptops.

Trots stora förbättringar de senaste åren har Li-jonbatterierna fortfarande rum för förbättring; högre halter av nickel kommer tillåta en ännu högre energitäthet, i alla fall för den vanligaste typen: NMC.

Dagens elbilar har ofta stora, tunga batteripaket för att kunna ha tillräckligt med räckvidd. De nya li-jonbatteripaketen kommer innebära ökad räckvidd med samma storlek och vikt.

Idag är så kallade NMC111-batterier vanligast på marknaden, som använder lika delar nickel, mangan och kobolt.

Den nya typen NMC811 använder istället 80 procent nickel. En annan sorts li-jonbatteri IEA tar upp i sin rapport är NCA, som istället använder aluminiumoxid istället för mangan. NCA-batterier tillverkas av bland annat Panasonic vars batterier återfinns i Teslor. De NCA batterier som används idag innehåller också 80 procent nickel.

Det är också där gränsen går för vad litiumjonbatterierna klarar av, tror IEA.

Parallellt med li-jonbatterierna utvecklas också helt nya typer som vi kan vänta oss att se efter 2030. Till dessa hör bland annat de omtalade solid state-batterierna och litiumluftbatterierna.

De olika typerna har också olika fördelar så som kostnad, laddtid, hållbarhet, brandrisk och kapacitet.

"Ingen enskild teknologi skördar alla dessa fördelar samtidigt", skriver IEA.

IEA noterar också att det kommer ta lång tid innan någon av dem kommer ikapp den nu "väletablerade" li-jonbatteriteknologin.

Rapporten framhäver också den stora prisminskning som skett för batterierna sedan 2010: från 1.100 dollar per kiloweattimme till 156 dollar per kilowattimme 2019. Bara mellan 2018 och 2019 gick dessutom snitt-kapaciteten på elbilsbatterierna upp från 37 kilowattimmar till 44.

IEA skriver i sammanfattningen av sin rapport att de uppskattar att nickelinnehållet tvärtemot kommer minska till låga nivåer i både NCA och NMC811-batterierna. Ams har sökt organisationen för ett förtydligande och kommer uppdatera denna artikel när vi fått ett svar.

 
Jag väntar på nästa generations batterier innan det blir en elbil.
Ja
103
94
Nej