Ellevio satsar på elbilsladdning för hus, bostadsrätter och företag

Elnätsföretaget Ellevio gör en storsatsning på laddplatser i privathus, bostadsrättsföreningar och för företag i huvudstadsområdet.

Ellevio satsar på elbilsladdning för hus, bostadsrätter och företag

– Vi vill bidra med lösningar så att Stockholm kan bygga ut laddinfrastrukturen, trots kapacitetsbristen, säger Kristofer Fröjd på Ellevio.

Det finns en kapacitetsbrist i elnäten i storstäderna. Ellevio menar att det går att bygga ut laddinfrastrukturen med intelligent styrning och balansering. Det ska bland annat leda till att befintliga ledningar används mer effektivt.

Ellevio är i full färd med att installera mätinstrument på och intill befintliga ledningar för att bättre kunna optimera kapacitetsutnyttjandet av gamla ledningar. Det är många faktorer som påverkar kapaciteten, bland annat hur vädret är. Därför behövs realtidsmätning av ledningarna.

Laddboxarna från Ellevio kan kommunicera med elnätet för att styra laddningen så att bilen laddas när nätet har bäst kapacitet.

Ellevio byter också ut gamla ledningar för att öka kapaciteten.

Ny smart elmätare

Utbyggnaden av laddboxar för husägare ser i samarbete med OneCo (tidigare Relacom).

– Vi håller just nu på och installerar nästa generation av smarta elmätare hemma hos våra kunder. När kunden har en ny mätare och en ny laddbox kommer hen kunna styra och följa sin laddning direkt via elmätaren och en app, säger Kristofer Fröjd.

Ellevio samarbetar även med Stockholm Stad för att bygga 4.000 publika laddplatser fram till 2022.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.