Branschen: T&E:s rapport om gasfordon skjuter mygg och undviker kameler

Gasbranschorganisationen NGVA Europe slår nu tillbaka mot Transport & Environment-rapporten som kritiserade gasfordon. Partikelutsläppen är inte värre än från diesel eller bensin och beror på andra saker än bränslet. Även svenska Eon, som är med i NGVA, stämmer in i kritiken.

Branschen: T&E:s rapport om gasfordon skjuter mygg och undviker kameler

Recharge har tidigare skrivit om rapporten tankesmedjan European Federation for Transport and Environment (T&E), som bland annat Naturskyddsföreningen är medlem i, nyligen publicerade. I den kritiserade man gasfordon för att de skapar hälsofarliga utsläpp.

Nu har en respons publicerats av Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA), en branschorganisation i Bryssel som bland annat Eon Sverige AB, Volvo AB och Scania CV AB är medlemmar i.

NGVA är hård i sin kritik mot T&E som de anser "konstant attackerar" naturgas som transportlösning, trots att det idag bara står för mindre än 1 procent av fordonsflottan i Europa.

Branschorganisationen anser att framtidens transporter inte kommer gå att lösa med enbart avgasfria alternativ som el eller vätgas. Gasfordon, som redan är en "mogen, pålitlig och väldigt kostnadseffektiv" teknologi behövs också.

Partikelutsläpp även från andra källor

NGVA pekar på att partikelutsläppen kommer från andra källor än själva bränsleförbränningen. Bland annat skapar fordons bromsar och däck stora utsläpp när de slits.

Man hänvisar också till de iniativ som startats av Europakommissionen för att skapa nya mätmetoder för nanopartiklar som är mindre än 23 nanometer. Att det inte görs idag var T&E kritiska till i sin rapport.

Exempel på sådana projekt är DownToTen och Gason som tillsammans tittat på att mäta partiklar ner till en storlek på 10 nanometer eller mindre.

Gason-projektets första testresultat med DownToTens nya testinstrument visade att även om man mäter partiklar ner till en storlek på 4 nanometer blir partikelutsläppen lägre än EU:s nuvarande gränsvärden utan ett partikelfilter.

När man även mätte ner till 4 nanometer ökade utsläppen från 23–25 miljarder till 37–44 miljarder partiklar per kilometer. Idag ligger EU:s gränsvärde för bensin- och dieselbilar på 600 miljarder partiklar per kilometer.

Orsaken till utsläppen av ultrafina partiklar från naturgasmotorer misstänks vara konsumtionen av motorolja. NGVA noterar att även den studie T&E-rapporten hänvisar till för UFP-utsläpp tar upp oljan som en potentiell källa till utsläppen. Samtidigt redovisar studien inte några siffror för oljeförbrukning från sitt test.

NGVA hänvisar till en annan studie från 2017 som gjordes av amerikanska SAE. Enligt den finns det ett starkt samband mellan partikelutsläppen från en naturgasmotor och både viskositeten, eller tjockheten, och åldern på motoroljan.

Branschorganisationen understryker också att utsläppen av växthusgaser är betydligt lägre från förbränningen av naturgas, något T&E-rapporten inte säger emot. I en studie från EMPA i Schweiz som NGVA hänvisar till var utsläppen av ämnen som bildar hälsofarlig marknära ozon fem gånger så höga från en bensinmotor än en naturgasmotor.

Klimatneutral biogas

Som Recharge noterade artikeln om T&E-rapporten är fordonsgasen i Sverige till mycket stor del förnyelsebar biometan. Både T&E:s rapport och NGVA:s respons till den utgår från ett Europeiskt perspektiv. T&E uppskattar att det som mest går att täcka 9,5 procent av EU:s totala transportenergibehov med biometan. NGVA adresserar inte detta direkt men understryker biometanens miljöfördelar.

"Biometan är produceras huvudsakligen genom hållbara anaerobiska processer som konverterar avfall och dedikerade biomassor till ett rent bränsle. Det bränslet ger en växthusgas (GHG)-besparing på mellan 80 och 90 procent jämfört med konventionella bränslen och kan, i vissa fall (som flytande gödsel), leda till negativa utsläpp", skriver NGVA i sin respons.

Branschorganisationen noterar också att redan existerande infrastruktur som naturgasledningar kan användas för distributionen, vilket håller kostnaderna och utsläppen nere.

Eon: "Bra att ställa successivt högre avgaskrav"

Recharge har varit i kontakt med Dr Björn Fredriksson Möller, Senior Specialist på E.ON Energilösningar AB. Eon tycker att det är bra att öka kraven på lägre utsläpp eftersom det gynnar rena och smarta drivmedel och motorer, som biogas.

"Det är bra att ställa successivt högre avgaskrav på fordon. Ett exempel är att reglera och sätta gränser för hur mycket som får släppas ut av hälsoskadliga emissioner, tex kväveoxider, partiklar och kolväten. När det gäller partiklar har gasfordon via sin rena förbränning och rena drivmedel klarat gränserna för partiklar utan att partikelfilter behövt installeras – till skillnad från till exempel dieselfordon. Hårdare emissionskrav kommer att gynna renare drivmedel och motorer och driver utvecklingen framåt. Det gillar vi", skriver Dr Björn Fredriksson Möller i ett mejlsvar till Recharge.

Eon tycker också att det är viktigt att man gör skillnad på olika fordonbränslens klimatpåverkan fram till pumpen när man mäter utsläpp.

"Klimatnytta är inte en reglerad emission på samma sätt men inte desto mindre viktig. 2019 var andelen förnybar och hållbar gas i fordonsgas i Sverige över 90% vilket är ger en drygt 4 ggr högre klimatreduktion än i diesel och ca 20 ggr högre än för bensin i Sverige. I Europa är andelen förnybar gas uppe i 17%, vilket är långt högre än andelen förnybart i bensin och diesel i Europa. Men klimatnyttan måste resultera i morötter för tillverkarna av fordon. Idag spelar det ingen roll hur mycket förnybart som blandas in i drivmedlen. Fordonens utsläpp mäts ändå som om de drivs av 100% fossila drivmedel. Det driver inte utvecklingen mot mer förnybart/hållbart", skriver Dr Björn Fredriksson Möller.

Till sist upprepar man kritken mot T&E-rapporten för att de inte adresserar andra källor till partikeutsläpp än de från avgasröret och hänvisar till en studie som fann att dessa stod för 85–90 procent.

"Man får intrycket att T&E är ute efter att skjuta mygg (CNG-fordon) och undvika kamelerna (bensin/diesel och partikelemissioner från däck och bromsar)", skriver Dr Björn Fredriksson Möller.

Gasbranschen i Sverige har enligt Dr Björn Fredriksson Möller satt upp som mål att den komprimerade fordonsgasen ska vara helt fossilfri 2023. Flera bolag har dock redan nått 100 procent biogas och Eon är "i princip där också". Ett återstående hinder är att det ibland krävs fortfarande att man "spetsar" gasen med lite propanför att få mata in biogas på nätet. Detta för att höja värmevärdet.

"Men det är på väg bort under året i de(n) sista anläggningen", skriver Dr Björn Fredriksson Möller.

 
Jag skulle kunna tänka mig att köra en gasbil!
Ja
87
29
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.