Gröna Bilister om T&E-rapporten: Biogasfordon är fortsatt en god idé

De nya rönen som T&E hänvisar till i sin rapport om hälsofarliga partikelutsläpp från gasfordon är "inte entydiga", menar organisationen Gröna Bilister. Samtidigt välkomnar man att problemen med bränslet lyfts. "Avsikten med att ta upp sådana problem bör dock vara att lösa dem – inte att döma ut biogasen", skriver Gröna Bilister.

Gröna Bilister om T&E-rapporten: Biogasfordon är fortsatt en god idé

Det var i mitten av juni som European Federation for Transport and Environment (T&E) publicerade en rapport som pekade på att fordon som drivs på fordonsgas orsakar stora mängder hälsofarliga utsläpp.

Helt fel, kontrade branschorganisationen NGVA och refererade till både annan forskning och en av studierna som T&E byggt sin rapport på.

Nu stämmer även organisationen Gröna Bilister in i kritiken mot T&E-rapporten. I ett skriftligt svar till Recharge som nu även publicerats på Gröna Bilisters sajt säger organisationen att man inte delar T&E:s åsikt om gasfordon.

"Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på fördelar i ett luftkvalitetsperspektiv med biogas. Det grundläggande skälet är att metan är det enklaste kolvätet och därmed bildar få restprodukter vid förbränning. Partikelutsläppen blir till exempel mycket lägre än för bensin- och dieselfordon räknat i utsläppt partikelmassa (PM)", skriver Gröna Bilister.

T&E-rapporten fokuserar istället på antalet partiklar, förkortat PN. Att de många mycket små partiklarna kan orsaka hälsoproblem är Gröna Bilister ense om. Däremot pekar man på samma EMPA-studie som NGVA refererade till i sin kritik. Enligt den studien minskade antalet utsläppta partiklar från en gasbil cirka 30 gånger när den växlade från besindrift till gasdrift – samtidigt som utsläppen vid bensindrift redan mötte EU-kraven.

Gröna Bilister hänvisar även till andra studier som visat att partikelutsläppen från gasfordon och dieselfordon med partikelfilter är jämförbara.

"De nya rönen som T&E hänvisar till är därmed inte entydiga", skriver Gröna Bilister.

Likt NGVA är man också kritisk mot den studie av en gasdriven skåpbil som T&E-rapporten lägger särskild vikt vid.

"Rapporten gör stort nummer av att en enskild skåpbil med gasdrift (Fiat Ducato) vid enskilda tillfällen överskred utsläppsgränsen (PN) för de skåpbilar som drivs av bensin eller diesel. I genomsnitt klarade den dock gränsvärdet", skriver Gröna Bilister och noterar precis som NGVA att studien tar upp att den färska motoroljan i skåpbilen kan ha legat bakom de "relativt höga utsläppen".

Gröna Bilister hänvisar också likt NGVA till den Holländska studie som fann att 85–90 procent av partikelutsläppen från fordon kommer från däck och bromsar snarare än avgaser.

Precis som NGVA skriver Gröna Bilister också att hårdare reglering och partikelfilter är lösningen "om fortsatt forskning visar att utsläppen av mycket små partiklar från förbränning i gasfordon kan orsaka hälsoproblem". T&E uppmanade EU-lagstiftare att införa detsamma så fort som möjligt i sin rapport.

Gröna Bilister lägger istället vikt på att de "nattsvarta" fossila bränslena måste bort. För det krävs flera förnyelsebara alternativ, menar man.

"Vi behöver el, vätgas, biogas, etanol och HVO, inget förnybart alternativ kan göra hela jobbet på ett hållbart sätt", skriver organisationen.

 
Jag tycker fördelarna med biogas väger tyngre än nackdelarna!
Ja
29
12
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.