Trenden fortsätter – fördubblad försäljning av laddbara bilar

Elbilar och laddhybrider svarade för 25,9 procent av personbilsregistreringarna i juni.

Trenden fortsätter – fördubblad försäljning av laddbara bilar

Att det skulle vara en mycket stark, negativ coronaeffekt på fordonsmarknaden i juni var ganska väntat. Men nedgången i juni var ändå mindre än för året i stort. 22,3 procent ned från juni förra året, jämfört med 25,1 procents nedgång hittills för hela 2020. Det ska dock tilläggas att juni i år innehöll tre fler registreringsdagar än förra året, vilket hjälper till att putsa till siffrorna.

Men laddbara bilar fortsätter att tuffa på och har ökat dramatiskt jämfört med samma period i fjol.

 – Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, svarade för 25,9 procent av personbilsregistreringarna i juni. Det är mer än en fördubbling jämfört med andelen i juni förra året som var 10,8 procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 25,9 procent jämfört med 11,5 procent samma period förra året. Det är fortfarande större efterfrågan än utbud av laddbara fordon, så huvuddelen av de laddbara fordonen som tillverkas och allokeras till Sverige är redan sålda. Detta är en effekt av att produktionen har varit stängd och att det  redan innan krisen var längre leveranstider för dessa fordon som till stor del beställs av företag direkt från fabrikerna och inte från lagerbilar. En av flera positiva effekter av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Vidare ligger Bil Sweden fortfarande på om deras kick start-paket som vi rapporterat om, som de menar är ett måste för att få igång försäljningen igen.

– Bil Sweden har lanserat ett kick-start paket som ska få hjulen att börja snurra igen. Paketet innehåller en rad åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna är att införa en tillfällig skrotningsersättning för personbilar och en förnyelseersättning för tunga fordon för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, trafiksäkerheten och svensk ekonomi. En annan åtgärd är att regeringen snarast måste lämna besked om att nuvarande regler med nedsatt förmånsvärde för elbilar, laddhybrider, bränslecellsbilar och gasbilar förlängs från årsskiftet. Tjänstebilsmarknaden spelar en nyckelroll för att snabba på omställningen av bilparken, säger Mattias Bergman.

 
Jag har lagt mina pengar på en sommarbil istället.
Ja
17
21
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.