Så mycket höjs bonus och malus 2021

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har kommit överens om att öka bonusbeloppet för klimatbilar och öka fordonsskatten med 25 kronor per gram CO2 över miljögränsen.

Annons
Annons

Totalt föreslås satsningar på 5,4 miljarder för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

En del av pengarna går till att höja bonusen för elbilar och vätgasbilar från 60.000 till 70.000 kronor. 

För laddhybrider och andra fordon med utsläpp blir maxbeloppet 45.000 kronor, men bonusgränsen sänks från 70 gram koldioxid per kilometer till 60 gram.

Högre skatt för malusbilar

Samtidigt höjs fordonsskatten för nyproducerade bilar med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer utöver brytpunkten på 90 gram/km.

Den byråkratiska uträkningsmodellen ser ut så här:
107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram upp till 130 gram. Utsläpp vid blandad körning över 130 gram/km kostar 132 kr/gram.

För alla bilar tillkommer ett grundbelopp på 360 kr. Dieselbilar får även betala miljötillägg på 250 kronor och bränsletillägg (antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning  multiplicerat med 13,52).

Minskning av utsläpp med 70 procent

Tanken är att dessa åtgärder ska minska transportsektorns utsläpp med 70 procent fram till 2030.

De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2021 om Riksdagen godkänner budgetpropositionen.

Regeringskansliet jobbar även på ett förslag för att minska exporten av bonusbilar.

Så mycket höjs bonus och malus 2021
Andelen biodrivmedel i bensin och diesel ska öka.

Mer biodrivmedel i diesel och bensin

De fyra samarbetspartierna vill också öka kraven på inblandning av hållbara biodrivmedel i diesel och bensin från den 30 juni 2021. Detta kallas reduktionsplikt.

Då ska sex procent av bensinen och 26 procent av dieseln bestå av biodrivmedel. Nuvarande nivå är 4,2 respektive 21 procent.

Det blir också reduktionsplikt för flygbränsle.

Preliminära beräkningar visar att den här åtgärden förväntas bidra till minskade utsläpp om ca 6–7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030.

Andra åtgärder är fortsatt produktionsstöd till biogas, utökad analyskapacitet för biodrivmedel, miljökompensation för godstransporter på järnväg och utveckling av cykelvägnätet.

 
 
Annons
Annons
Rulla till toppen