Experten: ”Bonus-malus kommer att förändra marknaden för tjänstebilar”

Glöm gränsen på 7,5 basbelopp. Företagen kommer att börja välja bil på ett annat sätt, menar en tjänstebilsexpert.

Experten: ”Bonus-malus kommer att förändra marknaden för tjänstebilar”
Ronny Svensson, vd på Ynnor. Foto: Adam Haglund

I budgetpropositionen inför nästa år föreslår regeringen att bonusen för el- och vätgasbilar höjs med 10.000 kronor till 70.000 kronor och att laddhybrider ska få upp till 45.000 kronor i bonus.

– Jag hade fått signaler om att bonusen laddhybriderna skulle bort. Regeringen måste ha backat för lobbyn, säger Ronny Svensson, vd för konsultbolaget Ynnor som hjälper stora företag med deras bilköp.

Meningslöst att ge bonus till laddhybrider

Ronny Svensson menar att bonusen för laddhybrider har spelat ut sin roll. Förändringen har redan skett – alla biltillverkare håller på att ta fram laddhybrider.
– Staten kastar pengar i sjön för något som löser sig av sig självt. Det viktiga för försäljningen är ett lågt förmånsvärde.

Han ser även en risk med klimatbonusen.
– Regeringens förslag att ursprungsköparen ska kunna bli återbetalningsskyldig om bilen exporteras utomlands innan bilen är fem år är helt knasigt.

Rätt använd är klimatbonusen ett effektivt styrmedel. Ronny Svensson tycker att det är helt rätt att el- och vätgasbilar får klimatbonus.

– Det är en helt annan sak. De som köper en elbil gör en uppoffring i och med att priserna är höga och laddinfrastrukturen inte är så väl utbyggd. Då behövs stöd. Och det kommer att behövas ännu mer stöd för att vätgasbilar ska slå igenom.

Bonus-malus tvingar fram nytt sätt att utforma företagens bilpolicy

I Regeringens budgetproposition ingår också att fordonsskatten ska höjas med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer utöver 90 g/km. Hur påverkar detta företagen?

– Större bonusen och höjd skatt på malusbilar gör att företagen måste tänka om. Det är skillnad på pris och kostnad. De måste se till totalkostnaden för bilen och inte bara inköpspriset. Det är inte så konstigt för oss bilintresserade, men det tar tid innan det här tankesättet sjunker in på HR-avdelningarna.

Den låga skatten för bonusbilar påverkar förmånsvärdet som i sin tur påverkar arbetsgivaravgiften. Kostnaden för drivmedel och service kan också bli lägre. Tillsammans ger det en relativt låg totalkostnad.

Ronny Svenson är övertygad om att riktlinjerna om att handla för ett visst basbelopp kommer att försvinna och istället kommer allt fler företag göra listor över bilar som personalen får välja mellan.

– Företagen behöver räkna på totalkostnaden för varje bilmodell och då blir det enklare att ha en färdig lista att välja mellan. Det räcker åtminstone för 80 procent av personalens bilbehov, sen finns det alltid vissa som behöver kunna köra tunga hästsläp eller har många barn.

– Många företag kommer snart bara erbjuda tjänstebilar som är laddbara.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Bra om företagen bara väljer laddbara bilar!
Ja
322
168
Nej