Transportstyrelsen: Pengarna till klimatbonus är slut – utbetalningarna stoppas

Transportstyrelsen har betalat ut 1,76 miljarder i klimatbonus under 2020. Nu är pengarna slut för året och utbetalningarna pausas.

Annons
Annons

Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 70 g/km får en klimatbonus på upp till 60.000 kronor om bilen behålls i minst sex månader.

I statsbudgeten för 2020 finns 1,76 miljarder avsatta för utbetalning av klimatbonus – pengar som redan är förbrukade. Transportstyrelsen pausar nu utbetalningar av klimatbonus i avvaktan på nya ekonomiska medel.

Regeringen har redan föreslagit att Transportstyrelsen ska få ytterligare 400 miljoner i år till klimatbonus, men ett beslut i riksdagen väntas först den 25 november. För efter att beslutet tagits kan Transportstyrelsen återuppta utbetalningarna.

 
Annons
Annons
Rulla till toppen