Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021

Under nästa år sker flera förändringar av fordonsskatt och förmånsvärde som kan göra det betydligt dyrare att ha förmånsbil.

Annons
Annons

Alla bilar: Slopad rabatt på förmånsvärdet

Redan vid årsskiftet den 1 januari 2021 sker den första förändringen. Då försvinner rabatten på förmånsvärdet för omkring 75.000 miljöbilar. 

Rabatten är 40 procent av förmånsvärdet, upp till 10.000 kronor per år. För en person med 50 procents marginalskatt innebär detta en ökad kostnad på 5.000 kronor per år. En kostnad som är svår att få kompensation för från arbetsgivaren.

Den som kör mer än 3.000 mil i tjänsten, så kallad omfattande tjänstekörning, får 25 procents minskning av förmånsvärdet. På grund av pandemin är det många som hamnar under den gränsen 2020. De åker då på en rejäl skattesmäll.

För den den som exemelvis kör en Volvo XC60 och betalar 50 procents marginalskatt handlar det om omkring 10.000 kronor extra i skatt.

Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021

Nya bilar: Höjd fordonsskatt och höjd klimatbonus

Den 1 april 2021 höjs fordonsskatten för nya bilar för tredje gången sedan 2018. Lite förenklat kan vi säga att skatten höjs med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer över 90 gram.

Fordonsskatten betalas som regel av arbetsgivaren, men höjd fordonsskatt innebär att förmånsvärdet ökar.

Så här räknar du ut den nya skatten:

Grundbelopp 360 kr/år
CO2-skatt nivå 1: 107 kr per gram koldioxid per kilometer utöver 90 gram upp till 129 gram
CO2-skatt nivå 2: 132 kr per gram från 130 g/km och högre

För dieselbilar tillkommer:
Miljöpålägg: 250 kr
Bränsletillägg: (gram CO2/km multiplicerat med 13,52)

Räkneexempel fordonsskatt 2020 jämfört med 2021

 

Volvo V60 B4 diesel
Köpt 2020

Volvo V60 B4 diesel
Köpt 2021

Volvo V60 B4 bensin 
Köpt 2020

Volvo V60 B4 bensin
Köpt 2021

Utsläpp

135g CO2/km

135g CO2/km

153g CO2/km

153g CO2/km

Grundbelopp

360

360

360

360

CO2-skatt nivå 1

3.280

4.280

3.690

4.280

CO2-skatt nivå 2

0

660

1.391

3.036

Miljötillägg diesel

2500

250

0

0

Bränsletillägg diesel

1.825

1.825

0

0

 

5.715

7.015

5.441

7.676

Höjd klimatbonus
Samtidigt med höjningen av fordonsskatten för malusbilar får utsläppsfria bilar (el- och vätgasbilar) en höjning av klimatbonusen med 10.000 kronor, från 60.000 till 70.000 kronor.

För laddhybrider och andra bilar med låga utsläpp blir maximal klimatbonus 45.000 kronor. För att överhuvudtaget få klimatbonus måste bilen släppa ut mindre än 60 gram CO2 per kilometer. Det är en sänkning med 10 gram.

 
Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021

Nya bilar: Höjt förmånsvärde

Regeringen vill höja förmånsbeloppen för förmånsbilar för alla bilar, oavsett utsläpp eller drivmedel. Tanken är att detta ska börja gälla bilar som registreras från den 1 juli 2021. 

Höjningen blir runt 30 procent för de flesta bilar. Läs mer här.

BILPRIS inkl moms

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

Förmånsvärde idag

42.155

46.842

51.530

61.195

81.570

Skatt per månad*

1.834

2.038

2.242

2.662

3.548

 

 

 

 

 

 

Nytt förmånsvärde

54.592

61.767

68.942

76.117

90.467

Höjning

29,5 %

31,9 %

33,8 %

24,4 %

10,9 %

Skatt per månad*

2.375

2.687

2.999

3.311

3.935

Skattehöjning/mån

541

649

757

649

387

Uträkningen är gjord av Finansdepartementet. Bilpriserna avser konventionella bilar. Laddhybrider och elbilar får samma förmånsvärde som motsvarande bil utan den prishöjande miljötekniken.
*Baserat på 52 procents marginalskatt

En orsak till höjningen sägs vara att det idag är mer förmånligt att ha förmånsbil än att köpa bil privat. Miljöpartiets ekonomiskpolitisk talesperson Karolina Skog uppger till Teknikens Värld att genusperspektivet också är ett skäl.

– Det finns en genusaspekt. Vi kan konstatera att det företrädelsevis är män med relativt hög medelinkomst som bor i större städer som gynnas av systemet. Män är ekonomiskt gynnade och vi vill att att män och kvinnor ska ha samma ekonomiska förutsättningar. Att subventionen nyttjas mer av män än av kvinnor är ett av många skäl till att förändra den. 

Det finns ett politiskt stöd för en höjning av förmånsvärdet bland de fyra januaripartierna (regeringen plus Liberalerna och Centerpartiet). Tanken är att utjämna skillnaderna mellan att äga bil privat och att ha förmånsbil. Förändringen beräknas ge ett tillskott till statskassan med 3,2 miljarder per år när merparten av alla förmånsbilar är utbytta.

Det höjda förmånsvärdet ska göra det mindre attraktivt att ha förmånsbil, uppger Karolina Skog (MP). Hennes förhoppning är att fler fler kommer att åka kollektivt eller cykla till jobbet. Hon räknar också med att det blir en högre andel privatägda bilar.

– Det är jättemånga som kommer att använda bil lika mycket och kanske då äga den privat i stället. På sikt så blir det färre förmånsbilar.

Enligt Karolina Skog (MP) har det inte gjorts någon konsekvensanalys. Frågor om försäljningen av elbilar riskerar att sjunka då dessa ofta är förmånsbilar och om fler kommer att välja en äldre privatägd bil har regeringen alltså inget svar på idag.

Förslaget kommer att skickas ut på remiss senare i höst. Därefter kan det komma att ske mindre justeringar av förslaget. 

Räkneexempel

Vi har räknat på en av de vanligaste laddhybriderna: Volvo V60 T6 Recharge. Låt oss säga att bilen får extrautrustning för 50.000 kronor. Då blir höjningen av förmånsvärdet 31.2728 kronor per år.

Det innebär alltså en ökad privat kostnad på drygt 1.300 kronor per månad för den som betalar 50 procent i skatt.

 
 
 
Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021

Nya bilar: Återbetalning av klimatbonus

Regeringen vill strypa exporten av elbilar och laddhybrider till andra länder. Därför föreslår regeringen att den som köper en bil med klimatbonus ska blir återbetalningsskyldig om bilen exporteras inom fem år efter registreringsdatum.

Förslaget är ute på remiss fram till den 23 november. Troligen kommer det invändningar mot förslagets utformning då den förste köparen kan tvingas betala tillbaka 70.000 kronor även om han sålt bilen.

Vår gissning är att förslaget kommer att omformas, men någon form av åtgärd för att strypa exporten av klimatbonus-bilar kommer då den politiska viljan är stark. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021, men det är inte troligt att det hinns med.

Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021

Företagen kommer att ändra sin bilpolicy

Elektrifieringen och de förändrade reglerna för förmånsbilar gör att många företag kommer att hantera inköp av förmånsbilar på annat sätt. Istället för att sätta ett maximalt inköpspris kommer företagen att beräkna bilarnas totalkostnad (TCO – total cost of ownership). 

Det är många parametrar som påverkar totalkostnaden och därför kommer många företag ha färdiga listor över bilar som de anställda får välja mellan. 

Vad säger experterna?

Vår chefredaktör Alrik Söderlind och tjänstebilskonsulten Ronny Svensson från Ynnor går tillsammans igenom hur de nya reglerna påverkar framtiden i denna video:

auto motor & sport kommenterar

Så mycket dyrare blir tjänstebilen 2021
Magnus Fröderberg, reporter på auto motor & sport.

Politiska styrmedel har gång på gång visat sig effektiva för att påverka vilka bilar som säljs. Andelen laddbara bilar ökar rejält precis som politikerna avsett och den kommande justeringen av fordonsskatten är ytterligare en signal att skaffa laddbar bil.

Med denna erfarenhet i ryggen är det märkligt att regeringen vill öka kostnaden för laddbara bilar med två hårda slag – genom slopad reduktion av förmånsvärdet för miljöbilar och genom ytterligare 25 procents höjning av förmånsvärdet.

Vad blir konsekvenserna av att höja förmånsvärdena för laddbilar? Det har inte regeringen analyserat, men de TROR att fler kommer att välja privat bil. Det håller jag helt med om, men jag tror inte att varje förmånsbil ersätts av en ny privatägd bil eller en cykel. Istället kommer många att välja äldre begagnade bilar med höga utsläpp.

Det innebär att färre bilar med låga utsläpp kommer ut på begagnatmarknaden om tre år. Det leder i sin tur till att vagnparken blir äldre – och det är varken bra för miljö och säkerhet.

Magnus Fröderberg
reporter

 
 
Annons
Annons
Rulla till toppen