Rapport: 2,6 miljoner laddbara bilar kan rulla på svenska vägar 2030

Om tio år kan omkring varannan personbil som rullar på svenska vägar ha en laddkontakt. Det är bedömningen i en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Men en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen krävs för att få ner utsläppen från personbilar.

Rapport: 2,6 miljoner laddbara bilar kan rulla på svenska vägar 2030
Det behöver byggas drygt en kvarts miljon nya laddpunkter i Sverige till 2030 för att nå EU:s rekommenderade nivå, enligt rapporten.

Redan 2030 kan drygt varannan bil som rullar på svenska vägar vara laddbar enligt en ny rapport som publicerades idag.

Det kan innebära att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men bara om Sveriges laddinfrastruktur byggs ut kraftigt till dess.

– Elbilstrenden är extra stark runt stadsregionerna och det har fått till effekt att vissa regioner, bland annat Stockholm och Uppsala, ligger på dubbelt så många fordon per laddpunkt i jämförelse med EU:s rekommenderade nivå. Det kommer bli viktigt att politiken säkerställer att infrastrukturen hänger med förändringen på marknaden, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Stockholms Handelskammare har i en ny rapport tittat närmre på den "globala megatrenden" med elektrifierade fordon och hur det kan påverka den svenska fordonsflottan under de kommande tio åren.

Rapporten bygger på tre olika scenarion – låg, medel och högt – där medelscenariot bedöms vara det mest sannolika och därför används som grund för prognosen som ges.

I det scenariot kommer den totala fordonsflottan växa linjärt enligt den genomsnittliga förändringen per år mellan 2006–2019, samtidigt som ökningen av antalet laddbara fordon baseras på den genomsnittliga tillväxttakt som uppmättes för åren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020.

Utfallet blir då omkring 2,6 miljoner laddbara bilar – elbilar och laddhybrider – år 2030. Det motsvarar drygt hälften av alla personbilar som rullar på svenska vägar. Det innebär också i praktiken att alla bilar som nyregistreras 2028 kommer vara laddbara.

– Hittills i år så har antalet nyregistrerade laddbara bilar mer än fördubblats jämfört med 2019. Vi står just nu i början på en global megatrend som kommer innebära en stor transformering och elektrifiering av många delar av samhället, inte minst våra personbilar. Under de kommande åren kommer det att bli väldigt tydligt då alla de stora fordonstillverkarna börjar släppa sina laddbilar, säger Stefan Westerberg.

Om medelscenariot besannas så skulle det innebära att utsläppen från personbilar år 2030 blir 57 procent lägre jämfört med 2018:s nivåer, enligt rapporten.

Det gäller dock bara om laddinfrastrukturen håller takt med den utvecklingen. För att vara i linje med dagens EU-rekommendationer för hur många "laddbilar" som bör finnas per laddpunkt i ett område måste dagens 10.300 laddpunkter öka till ungefär 260.000 år 2030.

Stockholm, Uppsala, Örebro, Skåne och Jönköping har i dag fler laddbilar per laddpunkt än vad som rekommenderas. För Stockholms del skulle det exempelvis innebära att drygt 48.000 nya laddpunkter behöver byggas för att befinna sig på EU:s rekommenderade nivå 2030.

– Det kommer bli viktigt att politiken har framförhållning, planerar och skapar förutsättningar för laddinfrastrukturen att hänga med i den snabba förändringen. Det är en absolut nyckelfaktor för att personbilsflottan ska kunna ställa om och elektrifieras på ett effektivt sätt, säger Stefan Westerberg.

 
År 2030 kör jag en laddbar bil.
Ja
37
14
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.