Blir 2025 slutet för förbränningsmotorerna i EU? Nya utsläppskraven kan bli "omöjliga att nå"

EU-kommissionens nya förslag för den nya Euro 7 avgasnormen som ska införas 2025 kan innebära slutet för förbränningsmotorn. Enligt den tyska branschorganisationen VDA är de nya kraven i förslaget "omöjliga att nå" och skulle därmed innebära ett förbud.

Blir 2025 slutet för förbränningsmotorerna i EU? Nya utsläppskraven kan bli "omöjliga att nå"

Nästa år ska EU-kommissionen rösta fram de nya gränsvärdena för den avgasnorm som ska träda i kraft 2025: Euro 7.

Med denna kommer de maximala utsläppen nya bilar får ha av skadliga kväveoxider (NOx) och kolmonoxid regleras. Euro 6d-Temp, som gäller idag, trädde i kraft i september 2019 och i januari nästa år ersätts den med den ännu hårdare Euro 6d ISC-FCM.

Nu har en expertgrupp på uppdrag av kommissionen tagit fram ett förslag för hur den nya normen Euro 7 ska se ut. Förslaget ska tas upp och förhandlas i EU-parlamentet nästa år. Förslaget innehåller mycket hårda krav, och har mötts av kritik från den tyska bilindustrin.

LÄS MER: Euro 7 – slutet för fossilmotorn?

– Med introduktionen av den planerade Euro 7-standarden kommer EU-kommissionen i praktiken förbjuda bilar med förbränningsmotorer från 2025, säger Hildegard Müller, chef för tyska branschorganisationen VDA till Deutsche-Presse-Agentur (DPA).

Kommissionen vill fastställa att ett fordon i framtiden måste förbli praktiskt taget utsläppsfritt i alla körsituationer - vare sig det vid körning med släp uppför ett berg eller i långsam stadstrafik. Detta är tekniskt omöjligt och alla vet det, fortsätter Müller.

Euro 7-förslaget

Kväveoxider

  Euro 6 Euro 7
Bensinbilar 60 mg/km 30 mg/km
Dieselbilar 80 mg/km 30 mg/km

Kolmonoxid

Euro 6 Euro 7
500–1000 mg 100–300 mg

Testförhållanden

Nya bilar måste klara utsläppskraven under test i verklig trafik för att få fram RDE (Real Driving Emissions). Alla tidigare undantag för dessa tester som dessutom kommer utföras i ett bredare temperaturspann och vid en högre maximal höjd än tidigare.

  Euro 6 Euro 7
Utomhustemperatur (°C) 0 till +30 –10 till +40
Höjd över havet (m) 0–700 1.000 eller 2.000
Bra förslag. Förbränningsmotorerna måste fasas ut.
Ja
203
342
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.