Chalmers-forskare: ”Laddhybriden lika bra som elbilen”

Forskare vid Chalmers i Göteborg visar att laddhybrider kan ge samma miljövinst som en elbil. De har analyserat 4 miljoner kördagar med laddhybrider.

Annons
Annons

Forskarna menar att laddhybridbilar är viktiga för omställningen till fossilfri trafik. Deras studie visar att laddhybrider i dag ger samma miljövinst som elbilar.

Resultatet kan tyckas märkligt – alla vet ju att att elbilar kan gå mycket längre än laddhybrider på el. Men det är skillnad på vad en bil KAN och vad den GÖR, alltså hur elbilen verkligen används.

Elbilar och laddhybrider körs lika mycket på el

Chalmers-doktoranden Ahmet Mandev har studerat hushåll med två bilar, varav en ren fossilbil, och kommit fram till att laddhybriderna och elbilarna körs i stort sett lika långt i genomsnitt. 45 procent av all körning sker på el för hushållen med elbil. För hushållen med laddhybrid är sträckan obetydligt längre, 46 procent. 

Med andra ord så utnyttjas sällan räckvidden i elbilen. Den genomsnittliga körsträckan ligger inom vad laddhybriden klarar på el.

En annan faktor som visar sig i studien är att många av hushållen med elbil väljer sin fossilbil för de lite längre resorna. Hushållen med laddhybrid gör inte så och kommer kommer därför en bit på vägen med el. 

En delförklaring till det här resultatet är troligen att de undersökta elbilarna i samtliga fall är Nissan Leaf – en bil med bara 13 mils räckvidd. Med längre räckvidd minskar räckviddsångesten och man väljer elbilen för alla typer av resor.

 
Chalmers-forskare:
Elbilen Nissan Leaf ger bara 13 mils räckvidd, vilket kan påverka resultaten i studien.

Forskaren Ahmet Mandev ska följa upp studierna nu när det kommit både elbilar och laddhybrider som har längre räckvidd än när studien genomfördes. Hans handledare, docent Frances Sprei, menar ändå att resultatet är relevant och visar att laddhybriderna har en viktig roll att spela när det gäller att elektrifiera persontransporter.

Viktigt att ladda fullt varje dag

Studien visar hur viktigt det är att ladda en laddhybrid på rätt sätt. Lite slarv ger stor negativ effekt.

En analys av fyra miljoner kördagar med laddhybrid under två år visar att en laddhybrid bör laddas fullt varje dag eller natt.

– Om man går från att ladda sin bil varje natt till 9 av 10 nätterna tredubblas utsläppen, från 1,7 kg koldioxid till 5,7 kg för 100 kilometers körning. Bränsleförbrukningen går upp på liknande sätt, från 0,7 liter för 100 kilometer till 2,5 liter. Det är fortfarande låga utsläpp och låg förbrukning men det blir ändå stor skillnad för en så pass liten förändring i beteende, säger Ahmet Mandev. 

Hans tips till makthavarna är att underlätta för fler att kunna ladda på natten.

 – Det är ju långtifrån alla som bor i till exempel flerbostadshus som har den möjligheten idag, säger Ahmet Mandev. 

Fotnot: Studien har finansierats av Swedish Electromobility Center som är ett projekt Energimyndigheten startade 2007 och där bland andra Chalmers, KTH, Vattenfall och Volvo Cars är med som partners.

 

auto motor & sport kommenterar

Med elbil går det inte att göra fel

Chalmers-forskare:

Även om den här studien visar att laddhybrider kan ge en positiv miljöeffekt, så visar den också att det är ytterst svårt att använda en laddhybrid på det optimala sätt som de tillverkarnas utsläppssiffror förutsätter.

Det går att köra en laddhybrid som en elbil om man ser till att ladda och håller sig inom den elektriska räckvidden. Problemet är att väldigt få gör så. Det visar vår begagnatdatabas där ägare själva anger sin snittförbukning.

För de modeller där vi anser oss ha tillräckligt med inrapporterad data skiljer förbrukningen mellan 92 och 305 procent mot den officiella WLTP-siffran. Det innebär tyvärr att hel del laddhybridförare har ökat sina utsläpp när de skaffat laddhybrid.

Det stora spännvidden i beror inte på att tekniken är olika effektiv, utan främst på varför man köper laddhybrid.

De bilar som mest köps av privatpersoner ligger närmast den officiella förbrukningen. Dessa kunder väljer antagligen laddhybrider för att gynna miljön och är duktiga på att hålla sina bilar laddade.

De bilar som köps av företag är ”tjänstebilar” och ger föraren lågt förmånsvärde. De drar mer eftersom de inte laddas lika ofta. Den stora ekonomiska vinsten får man vare sig om man laddar eller inte.

En laddhybrid måste hållas laddad. Med en elbil går det inte att göra fel – hur bekväm man än är så kan man inte låta blir att ladda en elbil.

Nu när räckvidden för elbilar ökar, priserna sjunker och utbudet ökar måste huvudfokus vara att öka andelen elbilar på marknaden. Vi ska inte fastna i laddhybridträsket.

 
 
 
Annons
Annons
Rulla till toppen