Regeringen vill underlätta laddning hemma

Svårigheterna att kunna ladda hemma om man bor i lägenhet eller parkerar på gatan är en flaskhals i omställningen från förbränningsbilar. Regeringen vill nu undanröja detta hinder.

Regeringen vill underlätta laddning hemma

Närmare 90 procent av all laddning av elfordon sker vid hemmet eller jobbet, uppger regeringskansliet. Men att kunna ladda hemma är inte alla förunnat. De som parkerar på gatan eller bor i lägenhet har svårare att kunna ladda hemma, vilket hämmar omställningen från fossildrivna bilar till elbilar.

– Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, säger energiminister Anders Ygeman.

Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder som ger fler möjlighet att ladda nära hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet och redovisas senast den 30 augusti 2021.

Förenklat ladda-hemma-bidrag

En annan åtgärd för att underlätta hemmaladdning är förändrade rutiner för det så kallade ladda-hemma-bidraget. Det är nu ett klassiskt ROT-avdrag som kallas Grön teknik. Det omfattar solceller, energilagring samt laddbox. 

Ladda-hemma-bidrag fungerar precis som alla andra ROT-avdrag, det vill säga att Installatören drar av bidraget (skattereduktionen) direkt från fakturan.

Bidraget är på 15 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av nätanslutet solcellsystem. För energilagring och laddbox ges en reduktion av 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 
Bra initiativ av regeringen!
Ja
133
24
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.