Nytt rekord: Över 1 miljon nya laddbara bilar i Europa under 2020

Nyregistreringarna av elbilar och laddhybrider nästan tredubblades ifjol.

Nytt rekord: Över 1 miljon nya laddbara bilar i Europa under 2020

Mer än var tionde ny bil i EU var en elbil eller laddhybrid 2020. Ifjol nådde laddbara bilar en marknadsandel på 10,5 procent, visar färsk statistik från industriorganisationen ACEA.

Det är en rejäl ökning, 2019 var andelen bara 3 procent. De beror dock delvis på att coronapandemins verkningar på industrin och bilmarknaden i stort samtidigt minskade nyregistreringarna ordentligt: 2020 registrerades det totalt 3 miljoner färre bilar än under 2019.

Största smällen tog bensin- och dieselbilarna. Trots det behöll de "konventionella" bränsletyperna sin marknadsdominans med en andel på 75,5 procent (47,5 procent bensin, 28 procent diesel).

Biltillverkarna behövde få ut så många noll- och lågutsläppsbilar som möjligt i EU ifjol för att få ner sina snittutsläpp av koldioxid. Annars hotade en miljardbot från EU – något som bland annat Volkswagen-koncernen nu åkt på efter att ha bommat målet. Samtidigt hade de hjälp på traven av olika statliga stöd som exempelvis Sveriges bonus/malus-system.

Totalt nyregistrerades 1.045.831 laddbara bilar inom EU under helåret 2020 enligt ACEA:s statistik. Det är nästan är en tredubbling jämfört med 2019 då siffran var 387.808.

Nästan hälften, 475.224, registrerades under det fjärde kvartalet – en indikation att på att tillverkarna pressade ut så många bilar de kunde innan årsskiftet.

Elbilarna mer än dubblerades under helåret till 538.772 bilar från 247.854 året innan. Laddhybrider ökade 262 procent till 507.059.

Vanliga, ej laddbara hybridbilar ökade 59 procent till 1.182.792. Samtidigt minskade övriga "alternativt drivna fordon", som ACEA kallar bilar som drivs på etanol (E85), motorgas (LPG) eller fordonsgas (både fossil och förnyelsebar, NGV). Totalt blev det 208.372 nyregistreringar av dessa, jämfört med 254.270 2019.

Samtliga av siffrorna ovan exkluderar för övrigt både Storbritannien (som lämnat EU) och våra mycket elektrifierade grannar i väst som endast ingår i den Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA.

Tar man med nyregistreringssiffrorna från Storbritannien och EFTA-länderna (Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz) så blev det hela 1.364.813 laddbara bilar i Europa 2020, jämfört med 559.871 året innan.

Jag kör en elbil eller laddhybrid.
Ja
50
31
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.