MSB slår fast: Mindre brandrisk för elbil än fossilbil

Lägre brandrisk för elbilar – men risken för giftiga gaser kräver speciella släckmetoder.

Annons
Annons

MSB har sammanställt rapporter från räddningstjänsten om bränder i fordon. Det sker färre bränder i elbilar och hybrider än i bilar som bara har förbränningsmotor.

– Det vi kan se från denna sammanställning är att det inte sker fler bränder i el- eller hybridbilar än bilar som drivs av fossila drivmedel, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

 
MSB slår fast: Mindre brandrisk för elbil än fossilbil

Mellan åren 2018 och 2020 inträffade 171 bränder i fordon med litiumjonbatterier eller i laddningsanläggningar för batteridrivna transportfordon (bilar, cyklar, hoverboards med mer). 34 av bränderna skedde i elektrifierade personbilar (anlagda bränder räknas inte med).

Under samma period har antalet elbilar och hybrider fördubblats och är nu över 300.000.

Från sammanställningen kan man utläsa att en större andel av bilar med fossilmotorer börjar brinna än bilar med el- eller hybriddrift. Det kan beror på fossilbilarnas högre genomsnittsålder, men också på att fossilbilar kan drabbas av läckage av brandfarliga vätskor och använder kupévärmare som kan börja brinna.

– Om bensinbilar varit nya i dag så hade de säkert också ansetts som mycket brandfarliga, eftersom en vanlig brandorsak är läckage av brännbar vätska som antänds på en het yta, säger Ola Willstrand, projektledare på Sveriges forskningsinstitut RISE.

 
MSB slår fast: Mindre brandrisk för elbil än fossilbil

Den största risken för brand är i samband med laddning. Man ska inte använda förlängningssladdar, grenkontakter eller timers – de är sällan anpassade för stora strömmängder under lång tid och kan överhetta och börja brinna.

– Det är viktigt att laddningen sker på ett säkert sätt och enligt rekommendationer från tillverkare samt enligt de regelverk som Elsäkerhetsverket har, säger Ulf Bergholm. 

Vid brand i elfordon finns en risk för utsläpp av gasen vätefluorid (HF) som kan tränga igenom huden. Både svensk och fransk forskning visar att utsläppen av vätefluorid är är betydligt mindre än man tidigare befarat. 

Det är värt att notera att det tar lång tid innan en brand når till batteriet. Ofta hinner räddningstjänsten släcka en elbilsbrand innan vätefluorid börjar läcka ut. För släckningen krävs speciella metoder.

MSB slår fast: Mindre brandrisk för elbil än fossilbil

Problemet med brand vid laddning gäller även för elcyklar. Antalet elcyklar har ökat enormt på några få år. MSB rekommenderar den som laddar ett löstagbart batteri från exempelvis en elcykel eller elsparkcykel att göra det under uppsikt och med tillgång till brandvarnare, pulversläckare och brandfilt.

MSB slänger in en basklapp i sin rapport. Rapporteringen av bränder sker inte på ett helt standardiserat sätt och därför kan måste de manuellt söka efter rapporterna om elbilsbränder. Med andra ord finns en risk för att någon rapport missats.

Källa: MSB

Annons
Annons
Rulla till toppen