Chalmersstudie: Inga nya bilar med förbränningsmotorer – då sänks utsläppen så mycket

Ett säljstopp för nya bilar med bensin- och dieselmotorer skulle minska utsläppen från Sveriges vägtransporter radikalt, enligt en ny svensk studie.

Chalmersstudie: Inga nya bilar med förbränningsmotorer – då sänks utsläppen så mycket
Så mycket skulle utsläppen kunna sänkas om nyförsäljningen blir helelektrisk 2030 och befintliga bilar körs mer på biobränslen, enligt forskarna. De streckade röda fälten visar hur mycket produktionsutsläppen från batterier, bilar och bränslen skulle kunna sänkas. Grafik: Yen Strandqvist/Chalmers

Ett förbud mot att sälja nya bilar med förbränningsmotorer skulle kunna få utsläppen från svenska personbilar avgasrör att närma sig noll till år 2045 – ifall det införs senast 2030. Samtidigt skulle också de totala utsläppen från både avgasrör och produktion (av bilar och bränslen) mer än halveras till dess.

Det slår forskare på Chalmers fast i en ny studie där man tittat på vad som händer om ett sådant förbud införs och nyförsäljningen istället går över helt till batterielbilar.

Även om elbilar och deras batteripaket kan ge upphov till stora utsläpp idag när de tillverkas så är de alltså bättre för klimatet, enligt forskarna. Ett inte obetydlig skäl till detta är Sveriges låga elproduktionsutsläpp, noterar man.

– Resultaten från studien visar att en snabb elektrifiering av den svenska bilparken ger minskade livscykelutsläpp: Från 14 miljoner ton koldioxid år 2020 till mellan 3 och 5 miljoner ton år 2045. Var inom spannet som vi hamnar år 2045 beror främst på i vilken utsträckning möjligheterna till utsläppsminskningar i tillverkningsindustrin realiseras, säger Johannes Morfeldt, forskare inom fysisk resursteori på Chalmers.

Johannes Morfeldt, forskare inom fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Foto: Abel Buko/Chalmers

Forskarna uppskattar att utsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier fram till kan minskas med två tredjedelar per kWh. Det rimmar rätt väl med äldre forskning som bland annat pekat på ökad användning av förnyelsebar el och återvunna material i produktionen som avgörande för att minska utsläppen.

– De utsläppen sker däremot ofta i andra länder och därför har svenska beslutsfattare mer begränsade möjligheter att påverka dessa, säger Johannes Morfeldt om produktionsutsläppen.

Han noterar också att det pågår en diskussion inom EU om att skapa en gemensam standard för tillverkning av batterier och fordon precis som det idag finns för avgasutsläpp.

Vill se ökad inblandning av biodrivmedel

Som nog kan antas beror den fördröjda effekten från ett eventuellt förbud på att de bilar som redan rullar med förbränningsmotorer på svenska vägar inte försvinner över en natt.

– Livslängden hos alla de bilar som finns på vägarna idag och de som säljs fram tills regleringen införs gör att det dröjer innan den totala effekten syns, säger Johannes Morfeldt.

För att nå Sveriges klimatmål ser forskarna därför ett behov av att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, enligt den reviderade reduktionsplikten​ fram till 2030. Det gäller även om ett säljstopp införs på nya förbränningsbilar.

Ett förbud mot nyförsäljningen av förbränningsbilar är helt nödvändigt.
Ja
107
133
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.