Stockholm ska få bort förbränningsbilarna med höjd trängselskatt och p-avgift

Målet är att få bort alla förbränningsbilar senast 2030. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) berättar det ska gå till.

Stockholm ska få bort förbränningsbilarna med höjd trängselskatt och p-avgift
Foto: Magnus Fröderberg

I förra veckan gick den blågröna majoriteten i Stockholms stadshus ut och deklarerade att de ska jobba för en trafik utan utsläpp 2030. Målet ska nås med både piska och morot, men inga förbud.

"Trafiken i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri år 2030. Det innebär att resor och transporter ska gå på el."

 

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm. Foto: Miljöpartiet.

Hur ska ni nå nollutsläpp från trafiken 2030 utan att införa förbud?
– Vi ser inte framför oss 100 procent eldrift år 2030, men att andelen bilar med förbränningsmotorer ska vara försumbara. För att nå ditt jobbar vi med olika incitament som trängselskatt, p-avgifter och ett ökat antal laddplatser, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Han poängterar att det inte bara är klimatåtgärder, utan att målet även är att förbättra luften och minska bullret. 

Trängselavgifterna är ett verktyg som Daniel Helldén vill fintrimma genom att sätta olika belopp för elbilar och fossilbilar.

Hur stor prisskillnad ska det bli mellan en elbil och en fossilbil i trängselavgift?
– Vi i behöver nå en nivå där det blir effekt genom en sänkning för elbilar och en höjning för fossilbilar, men samtidigt måste vi dra in tillräckligt med pengar till staten som budgeterat för dem till infrastruktursatsningar
– Vi kan inte heller sätta så låg avgift att vi får fler bilar och trängseln ökar. I dag är det omkring 400.000 bilar som passerar tullstationerna och de får inte bli fler.

 Stockholms stad beslutar inte över trängselskatten. Hur ska ni få igenom det här i riksdagen?
– Ja, det krävs ett riksdagsbeslut, precis som med differentierade p-avgifter. Idag får man bara ta parkeringsavgift för att ordna trafiken, inte för att styra utsläppen.
– Vi förutsätter att staten hjälper oss med både lägre trängselavgifter och p-avgifter för elbilar. Det vore konstigt om de inte gav oss den här rätten med tanke på att de har ett klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Stockholms stad har tidigare fått nej från staten när de försökt ändra trängselskatten. Men nu blåser det nya vindar.

Det finns ett brett politiskt stöd i stadshuset för de nya trafikplanerna, bara Sverigedemokraterna väntas vara emot. Med en så bred uppbackning tror Daniel Helldén att det blir lättare att påverka på riksnivå. Han menar också att det väntade förbudet mot försäljning av nya fossilbilar efter 2030 gör det lättare att få igenom nödvändiga lagändringar. 

Tillsammans med sina borgerliga kollegor jobbar Daniel Helldén för att öka andelen elbilar i staden enligt logiken: om fler ska köpa elbil måste det bli lättare att ha elbil. Att enkelt kunna ladda, hemma eller vid en p-plats, blir då viktigt.

– Inom tre år ska hälften av kommunens alla p-platser ha laddmöjlighet och alla ska vara förberedda för laddning. Det inkluderar våra förvaltningar och alla våra tre stora bostadsbolag. Genom en elpakt med näringslivet, där elnätsbolaget Ellevio ingår, jobbar vi för att även öka antalet laddplatser på privat ägda p-platser. 

Hur hade det sett ut om Miljöpartiet hade egen majoritet i stadshuset?
– Politik är att förhandla. Hade vi suttit ensamma hade man kanske tänkt lite annorlunda, men ändå rätt lika. Vi är ganska nöjda med utvecklingen. Cirka 44 procent av alla nya bilar i Stockholm är elbilar eller laddhybrider.

Många oroas av om elnätet ska räcka till för att ladda alla bilar. Vi har hört om fastighetsbolag som inte kan bygga så många laddplatser som de önskar. Hur ska det bli möjligt för alla att ha laddplats? 
– Elnätsbolaget Ellevio säger att elnätet ska vara fullt upprustat 2028. Vi har också lastbalanssystem, men om precis alla skulle ladda samtidigt så funkar det inte. Det behövs smarta system i framtiden.
– Å andra sidan behöver inte alla ladda jämt. En bil i Stockholm kör i snitt 3,3 mil per dag. Då räcker det att ladda en gång i veckan.

Bra planer av Stockholms stad!
Ja
60
110
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.