Studie: Elbilen är alltid grönare än förbränningsbilen – biobränslen kan leda till ökade utsläpp

Ny studie slår återigen fast: Även om elbilen laddas med "smutsig" el så kör den snabbt in sina smutsiga batterier. Det gäller nu även när jämförelsen görs utanför Europa. Dessutom leder stora delar av Europas biobränsleproduktion till ökade utsläpp.

Annons
Annons

En vanlig kritik mot elbilar är att tillverkningen av dem och deras batterier leder till lika stora eller mer växthusgasutsläpp än en bensin- eller dieselbil gör under många tusentals mils körning. Bland annat slogs det fast för några år sedan i två hårt kritiserade studier – den ena tysk och den andra svensk.

Sedan dess har påståendet avfärdats flera gånger om – senast i mars då den gröna tankesmedjan T&E i Bryssel kom fram till att bensin- och dieselbilar är 450 gånger värre än elbilar i en forskningsstudie. Men, trots det dyker påståendet att i synnerhet dieselbilen är bättre än elbilen (inte minst om den körs på det förnyelsebara dieselbränslet HVO100) fortfarande upp.

Det kan skyllas på bilindustrins lobbyverksamhet, menar forskare på den oberoende organisationen International Council on Clean Transportation, ICCT, som i en ny studie nu återigen (senast var 2018) slår fast att elbilen är det bättre alternativet för klimatet.

– Vi har mycket lobbyverksamhet från delar av bilindustrin som säger att elbilar inte är mycket bättre när elproduktion och batteriproduktion räknas in. Vi ville undersöka detta och se om argumenten stämmer, säger Georg Bieker, forskare för ICCT, i ett uttalande.

Elbilen som bäst 69 procent renare

Studie: Elbilen är alltid grönare än förbränningsbilen – biobränslen kan leda till ökade utsläpp
Grafen visar hur stora växthusgasutsläpp en mellanklass-elbil kommer stå för jämfört med en lika stor bensinbil på fyra olika marknader år 2021 jämfört med 2030.

Forskarna har gjort en så kallad livscykelanalys (på engelska Life Cycle Assessment, LCA) där man tittat på bilarnas utsläpp från fabriken till skroten. Då inkluderas inte bara utsläppen från produktion och eventuella avgasrör, utan även från framställningen av drivmedlet bilen förbrukar (el, bensin eller diesel) under sin livstid samt från underhåll och service.

Denna gång har man gjort livscykelanalyser för fyra olika marknader – Europa, USA, Kina och Indien – som tillsammans står för drygt 70 procent av världens nybilsförsäljning. Jämförelsen blir inte minst viktig för att räkna ut elbilarnas utsläpp eftersom regionerna har väldigt olika elproduktion – i synnerhet Kina och Indien har väldigt ”smutsiga” elmixer med många kol- och oljekraftverk.

Men inte ens i dessa länder ”vinner” bensinbilen jämförelsen när forskarna antar en livstid på 18 år för båda. I Europa där elmixen är som grönast står elbilen för 66–69 procent mindre koldioxidekvivalenter per kilometer än bensinbilen. I USA blir utsläppen 60–68 procent mindre. I Kina är elbilen 37–45 procent bättre och i Indien står elbilen ändå 19–34 procent mindre utsläpp än bensinbilen.

– Även i Indien och Kina, som fortfarande är starkt beroende av kolkraft, finns livscykelfördelarna för batteridrivna elbilar redan i dag, säger Peter Mock som är ICCT:s direktör i Europa, i ett uttalande.

Biobränslen kan vara utsläppsbovar

Studien inkluderar också jämförelser för år 2030 då länderna till olika grader väntas ha ökat sin andel av förnyelsebar elproduktion. Dessutom väntar man sig att användningen av biobränslen ska ha ökat. Det sistnämnda kommer dock inte ha någon större påverkan på utsläppen från förbränningsbilarna. I värsta fall kan de till och med öka dem, menar man.

Studie: Elbilen är alltid grönare än förbränningsbilen – biobränslen kan leda till ökade utsläpp
Endast biobränslen tillverkade från vissa råvaror kan anses leda till mindre utsläpp än fossila bränslen, visar ICCT:s studie. Spill- och restprodukter är de bästa råvarorna.

”Eftersom biodrivmedlen i stor utsträckning är baserade på livsmedelsråvaror minskar etanolblandningarna i Europa, USA och Kina livscykelutsläppen av växthusgaser från bensinbilar i dessa regioner med 2% eller mindre jämfört med att bara köra på fossil bensin. För biodiesel och HVO har de mest livsmedelsbaserade råvarorna i Europa till och med ökat livscykelutsläppen från dieselbilarna”, skriver forskarna i studien.

Detta är eftersom produktionen av livsmedel behöver stora ytor, vilket leder till skövling av skog och annan natur som skulle kunna absorbera växthusgasutsläpp, enligt en EU-studie som citeras av ICCT. Värst är palmoljeproduktionen som bland annat i Sydamerika lett till att stora ytor regnskog skövlats.

 
Studie: Elbilen är alltid grönare än förbränningsbilen – biobränslen kan leda till ökade utsläpp
Så stora är utsläppen från olika biltyper i Europa år 2021.

Vidare avhandlas också förnyelsebara elektro-bränslen (e-bränslen) framställda från förnyelsebar el, något som bland annat Porsche och BMW satsar på. ICCT upprepar här dock T&E:s slutsatser om att dessa på grund av sin dyrbarhet (uppskattningsvis 30 kr dyrare per liter än fossil diesel inom de nästa 20 åren) bäst bör användas för transporter som är svåra att elektrifiera – som båtar och flyg.

Därför förespråkar forskarna ett förbud mot nyförsäljningen av förbränningsbilar senast 2035 för att nå Parisavtalets klimatmål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader celsius. Just ett sådant förbud föreslogs nyligen av EU-kommissionen som del av deras stora klimatpaket ”Fit for 55”.

– Inget fordon av något slag med förbränningsmotor kan leverera de minskningar av växhusgas som vi behöver för att leva med klimatförändringarna, säger Georg Bieker i ett uttalande.
– Det är ett globalt resultat, därför behöver vi avveckla förbränningsmotorbilar globalt.

Studien går att läsa i sin helhet på ICCT:s sajt här.

 

Fakta: International Council on Clean Transportation

Den amerikanska icke-vinsdrivande organisationen ICCT arbetar för att ta fram vetenskapliga underlag för beslutsfattare världen över. Organisationen är kanske mest känd för att i maj 2014 ha varslat Amerikas miljömyndighet EPA om Volkswagens avgasfusk med sina dieselbilar, vilket senare kom att utlösa Dieselgate-skandalen.

Annons
Annons
Rulla till toppen