Regeringen: Ändrad förmånsskatt för miljöbilar och elcyklar 2022

Nästa år införs ett nytt sätt att beräkna förmånsvärde för miljöbilar och elcyklar, om höstbudgeten antas.

Annons
Annons

I dag beräknas förmånsskatten för miljöbilar genom att jämföra med en liknande bil utan miljöteknik. Det har blivit svårare i takt med att fler elbilar kommer ut på marknaden som inte har någon direkt motsvarighet med förbränningsmotor.

Dessutom har metoden öppnat för kreativa jämförelser som kan ge mycket olika förmånsvärden för miljöbilar som kostar lika mycket. Ett annat problem är att det blir svårt för företag att budgetera kommande bilkostnader.

I våras föreslog Skatteverket en ny och enklare beräkningsmodell där alla elbilar får lika stor rabatt på förmånsvärdet. Även laddhybrider och bilar som drivs med vätgas, etanol eller biogas föreslogs få en fast rabatt.

Nu vill regeringen införa en liknande modell som Skatteverket föreslagit. Mer detaljer kommer när förslaget skickas på remiss under hösten, men det står klart att elhybrider utan laddmöjlighet och etanolbilar inte omfattas.

Förändringarna beräknas ge 10 miljoner i minskade skatteintäkter, det är lite pengar i sammanhanget och antyder att det regeringen inte kommer att införa några stora sänkningar av förmånsvärdena för miljöbilar.

Förslaget kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Regeringen: Ändrad förmånsskatt för miljöbilar och elcyklar 2022

Grundavdrag för förmånscykel

Regeringen vill uppmuntra företag som upprättar cykelpooler för sina anställda så att de pendlar med cykel i stället för bil.

Vid beräkning av cyklars förmånsvärde föreslår regeringen att ett grundavdrag 3.000 kronor per år. Det innebär att en cykel som kostar under cirka 15.000 kronor slipper förmånsskatt. Dyrare cyklar beskattas för värdet över denna nivå.

Elcyklar och traditionella trampcyklar omfattas, men inte elsparkcyklar.

De nya reglerna ska börja gälla från 1 januari 2022 om förlaget antas av riksdagen. Grundavdraget beräknas kosta 470 miljoner per år.

Annons
Annons
Rulla till toppen