EU-byråkrati försenar ändring av klimatbonus

Ökad försäljning har spräckt budgeten för klimatbonus. Nu har ett nytt, dyrt byråkratiskt problem tillkommit.

EU-byråkrati försenar ändring av klimatbonus
Audi A7 TFSI e är en laddhybrid med 367 hästar som ger rätt till klimatbonus.

Reglerna för klimatbonus var tänkta att ändras vid nyår, något som skulle minska statens utgifter. Nu har det uppstått tveksamheter som förändringen rimmar med EU:s statsstödsregelverk. Saken utreds nu på miljödepartementet och förändringarna skjuts fram ett halvår. 

Tanken var att skärpa reglerna så att bilar för högst släppa ut 50 gram koldioxid per kilomter för att få klimatbonus 2022 i stället för 60 gram. För 2023 är gränsen tänkt att sänkas till 30 gram.

En annan tänkt besparing som nu skjuts upp är att lägsta utbetalningsnivå halveras från 10.000 kronor till 5.000.

Regeringen har även sagt att bilar som kostar mer än 700.000 kronor inte ska få någon klimatbonus om de registreras efter årsskiftet. Utifrån Miljödepartementets formuleringar i stt pressmeddelande drar vi slutsatsen att denna förändring också skjuts upp.

  2021 1 juli 2022 2023
Maximal bonus (kr) 70.000 70.000 50.000
Lägsta bonus (kr) 10.000 5.000 5.000
Gräns för att erhålla bonus (CO2-gram/km) 60 g 50 g 30 g
Bonus gasbil (kr) 10.000 10.000 10.000
Högsta bonus laddhybrid 45.000 20.000 10.000
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.