Undersökning visar: Mindre brandrisk i elbilar

Den danska motsvarigheten till svenska MSB har undersökt brandrisken i elbilar och fått liknande resultat som i Sverige.

Annons
Annons

Danska Bredskapsstyrelsen har undersökt bilbränder mellan januari 2018 och september 2021. Slutsatsen är samma som i motsvarande svenska studie, att brandrisken är lägre för laddbara än för bilar med förbränningsmotorer. Någon skillnad mellan laddhybrider och elbilar går inte att se.

En del av förklaringen till skillnaden är att de laddbara bilarna är nyare; ju äldre en bil är, desto större är brandrisken. Anlagda bränder är inte medräknade. 

En långt gången brand i en laddbar bil kan vara farligare än i en konventionell bil då högvoltsbatteriet kan släppa ut giftiga gaser. Det tar dock lång tid innan denna risk uppstår och som regel är branden släckt på kortare tid än så.

För laddbara bilar som brunnit länge finns en rutin att sänka ner dem i en skumfylld container för kyla ner batteripaketet. Den danska myndigheten noterar att denna åtgärd använts i 16 procent av brandtillfällena. 

Beredskapsstyrelsen konstaterar även att laddningen inte medför någon ökad brandrisk.

 
Annons
Annons
Rulla till toppen