Försvaret överväger eldrift och HVO

Även Försvarsmakten måste tänka på sina utsläpp. Men det får inte ske på bekostnad av försvarsförmågan. Så här kan en lösning se ut.