EU-parlamentet röstade igenom 2035-förbud mot förbränningsbilar

Nu går förslaget, som kräver nollutsläpp från nya bilar inom EU år 2035, vidare till sista instans.

Annons
Annons

EU-parlamentet röstade under onsdagen för att backa EU-kommissionens koldixidförslag för nya personbilar som i maj röstades igenom av parlamentets miljöutskott. Med det är lagförslaget nu på väg mot sista instans: EU:s ministerråd där lagens slutliga utformning ska förhandlas med medlemsländerna.

Förslaget, som kräver att alla nya bilar som säljs inom EU 2035 ska vara nollutsläppsbilar, skulle i praktiken innebära ett totalförbud mot nyförsäljningen av bilar med bensin- och dieselmotorer – inkluderande laddhybrider.

Nej till e-bränslen

EU-parlamentet röstade också nej till ett undantag för förbränningsbilar som drivs med förnyelsebara så kallade e-bränslen, elektrobränslen. Enligt förslaget skulle dessa klassas som nollutsläppsbilar också, trots att de fortfarande släpper ut både koldioxid och kväveoxider (NOx).

Förutom ett de facto-förbud mot förbränningsbilar år 2035 kräver förslaget som EU-parlamentet röstade igenom även att biltillverkarna måste minska medelutsläppen av koldioxid från deras nybilsförsäljning med 15 procent till 2025 jämfört med 2021 års nivå. Till 2030 ska minskningen sedan vara 55 procent för att nå 100 procent år 2035.

Medelutsläppen som kommer att räknas är de som nybilarna släpper ut från sina avgasrör vid drift enligt den äldre NEDC-körcykeln. De utsläpp som uppstår under tillverkningen tas ännu inte med i beräkningen.

Både mildare och tuffare förslag röstades ned

Förutom e-bränsleförslaget röstade EU-parlamentet även ned ett till motförslag som ville mildra kravet på utsläppsminskning till 90 procent år 2035. Samtidigt röstade man även ned det mycket tuffare förslag som miljölobbyorganisationen Transport & Environment ville driva igenom.

”De svaga riktmärkena kommer inte att sporra tillräckligt med åtgärder från biltillverkarna under detta decennium för att hjälpa medlemsländerna att nå sina klimatmål”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Rulla till toppen