Importen av begagnade elbilar ökar – här är märkena som tas in mest

Elbilarna tar för sig allt mer av Europas begagnathandel, men Sverige exporterar fortfarande fler elbilar än vi importerar – och det finns logiska förklaringar till det.

Importen av begagnade elbilar ökar – här är märkena som tas in mest

Auto1.com är Europas största grossistplattform för begagnade bilar med över 60 000 partneråterförsäljare i över 30 länder. Det betyder att man har väldigt bra insikt över hur begagnade bilar rör sig i Europa samt vilka drivmedel och märken som är mest och minst efterfrågade.

I sin elfordonsmarknadsstudie för 2021 ser man att elbilar fortfarande har det utmanande på vissa marknader medan försäljningen boomar på andra. Totalt sett ökade handeln med laddbara begagnade biler med 100 procent mot 2020 och hela 80 procent av de sålda bilarna bytte land! Det beror på ländernas stora skillnader när det gäller utbud, efterfrågan och prisnivåer.

Infrastruktur och skatteregler har en avgörande inverkan på efterfrågan på elbilar, och Sverige har trots en stor andel nyförsäljning av elektrifierat tydligt inte lyckats så bra på dessa punkter, eftersom importen av elbilar är större än exporten.

Länderna med störst efterfrågan på begagnade elbilar är Danmark, Finland och Nederländerna. I fallet med Nederländerna framhålls att antalet publika laddstationer driver efterfrågan. Av de 259 884 laddpunkter som fanns i EU under 2021 fanns hela 82 172 i just Nederländerna, som har en befolkning på cirka 17,6 miljoner personer.

I Sverige, med drygt tio miljoner invånare, fanns det samtidigt knappt 14 000 publika laddstationer. Det som gör begagnade elbilar attraktiva i Danmark och Finland är främst att skatterna på importerade elbilar är låga. 

Men jämfört med stora delar av Europa ligger Sverige bra til när det gäller begagnade elbilar, runt 60 procent av handlarna i Sverige sålde minst en begagnad elbil under 2021, mot snittet i alla länder som låg på 34 procent. För 2022 tror 43 procent av Europas bilhandlare att de kommer att sälja minst en begagnad elbil under året.

 

 

Historiskt har det exporterats runt 400 elektrifierade bilar från Sverige per månad, med en peak på över 700 stycken i mars i år. I maj låg siffran på cirka 500 stycken. Det är främst de stora märkena som dominerar exporten, som VW, Volvo och Kia. Men för Kia syns en nedgång, vilken förmodligen beror på att utbudet av elektrifierat har blivit större i de lägre prisklasserna. Kia har lyckats sälja väl i många länder.

Exporten av Peugeot, Mercedes och Audi har ökat, om än från ganska låga nivåer, medan Nissan och Tesla har lägre exportsiffror. Import av laddbara fordon har länge varit liten, runt 10 till 30 bilar per månad. Men under de bästa månaderna i år har det importerats över 100 laddbara bilar. Men exporten är fortfarande cirka fem gånger så stor som importen. Tesla dominerar importen, med runt 65 procent av totalen, vilket visar att intresset för begagnade Tesla ökar.

Teorin att Bonus/Malus-systemet, som betyder att bränsletörstiga bilar får en hög skatt under de tre första åren, skulle leda till ökad import av lite äldre bränsleslukande bilar visar sig inte stämma. Trenden är tydlig, de importerade bensin- och dieselbilarna blir allt mer bränslesnåla.

När det gäller hur länge begagnade bilar är till salu, omsättningstiden, är variationerna stora mellan olika märken och drivmedel. Cirka en tredjedel säljs inom 30 dagar, men över en tredjedel blir stående över två år! En tredjedel av elbilarna säljs inom 15 dagar, medan samma siffra för bilar med förbränningsmotorer är 30 dagar.

När det gäller laddbart säljer Tesla och Mercedes snabbast, cirka 40 procent har bytt ägare inom 30 dagar. Även elektrifierade bilar från Honda, Lexus och Nissan har kort omsättningstid. Trögast bland laddbart är bilar från Renault och Mitsubishi.

Porsche, Land Rover och Mini säljer snabbast bland förbränningsmotorbilar, medan de som samlar mest damm är bilar från Dacia, Subaru, Suzuki och Mitsubishi.

Sveriges politiker borde göra det mer attraktivt att köpa begagnade elbilar!
Ja
257
73
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.