Fritt fram att installera ladbox i lyktstolpar

Att sätta laddboxar i lyktstolpar är en billig lösning för att få fler laddpunkter. Sedan årsskiftet är denna lösning laglig och i Askersund har tekniken varit i drift på prov under fem år.

Fritt fram att installera ladbox i lyktstolpar

Den 1 januari 2022 trädde en ändring av ellagen i kraft som gör det tillåtet för kommuner att installera laddboxar i lyktstolpar.

En fördel med att installera ladboxar i lyktsolpar är att man slipper kostsam grävning i marken och att lägga extra elkabel. 

Redan 2017 fick Askersund dispens från ellagen och började testa laddning i lyktstolpar.

– Vi körde först ett pilottest med ett tiotal boxar i ett år, och det gick så bra att boxarna planenligt fick sitta kvar. Nu har laddboxarna varit i gång i närmare fem år, och de fungerar lika bra som vilka andra laddpunkter som helst, berättar Jan Sandqvist, projektledare på Vattenfall, för Ny Teknik.

Ett femtontal kommuner har kontaktat honom och visat intresse för samma laddlösning.

Askersund valde att införa enfasladdning på 3,7 kW. Det går att få en effekt på 11 kW om man använder tre faser. 

– Men detta är inte tänkt att ersätta övrig laddinfrastruktur, utan är ett komplement. Därför är det ofta bättre med tre laddplatser med 3,7 kW än en med 11 kW. Lämpliga ställen kan exempelvis vara pendelparkeringar, eller platser där många bor i flerbostadshus men inte har någon egen parkeringsplats utan parkerar på gatan, säger Jan Sandqvist till Ny Teknik.

Några av lärdomarna från Askersunds pilotprojekt är att det kan vara klurigt att hitta platser där lyktstolparna är lämpligt placerade i förhållande till parkeringarna. 

Det kan också bli problem om belysningsnätet inte är spänningssatt dygnet runt. Vanligtvis är lyktstolpar spänningsatta i grupper. 

– Man behöver en typ av styrsystem som gör att det går att styra varje stolpe. En bonus med ett sådant styrsystem är att det även ger bättre koll på alla enskilda lyktstolpar, exempelvis om de blir påkörda, säger Jan Sandqvist till Ny Teknik.

Smart lösning!
Ja
337
16
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.