Ny forskning: Elbilar ger sämre luft

Forskare vid Umeå universitet slår fast att elbilar bidrar till ökade utsläpp av farliga partiklar i luften.

Ny forskning: Elbilar ger sämre luft
Forskarna menar att det vore bättre för klimat och hälsa att satsa på cykelvägar istället för fler (el)bilar.

I en ny avhandling beskrivs hur elbilarnas högre vikt leder till större vägslitage, vilket ger ökat antal farliga partiklar. Särskilt med dubbdäck.

– Den ökade ohälsan till följd av mer partiklar i luften som orsakas av tyngre elbilar kan uppskattas ge en samhällsekonomisk merkostnad om en miljard kronor per år i Stockholm, ifall användningen av dubbdäck fortsätter på samma nivå, säger Hedi Kriit, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet till Teknikens Värld.

I Stockholm är vägslitage den största lokala källan till hälsofarliga partiklar i luften, enligt avhandlingen.

Doktoranden framhåller i avhandlingen att fler cykelvägar skulle ge bättre hälsa och sänka samhällets vårdkostnader med 114 miljoner kronor per år.

– Att bygga cykelvägar är något av en win-win-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Kriit till Teknikens Värld.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.