Studie: Elbilar i prisnivå med avgasbilar 2024

Redan inom ett par år kan priserna på elbilar hamna på samma nivåer som avgasbilar. En dalande trend på batteripriser sägs vara en av anledningarna.

Annons
Annons

Övergången till elbilar ser ut att gå snabbare än väntat, enligt en undersökning gjord av Rocky Mountains Institute (RMI). Redan till 2030 kommer elbilar att stå för två tredjedelar av den globala bilförsäljningen, menar RMI.

Organisationen, som är dedikerad till lönsamma innovationer inom hållbarhetsområdet, har tittat närmare på utvecklingen i elbilsmarknaden och redovisar intressanta siffror. 

Bland annat skriver de att försäljningen av fossilbilar nådde sin kulmen 2017, och att fler fossilbilar beräknas skrotas när vi når mitten av 2020-talet än vad det säljs nya.

Denna utveckling betyder i sin tur att efterfrågan på olja kommer att sjunka avsevärt. 

– Efterfrågan på olja var som högst 2019 och kommer att sjunka med minst en miljon fat per dag varje efter 2030, och utesluter därmed någon tillväxt i oljeefterfrågan för bilar, skriver RMI

RMI:s studie förtäljer även att batteripriserna kan sjunka till hälften till 2025 – från 151 dollar per kWh till mellan 60 och 90 dollar per kWh. Att priserna sjunker kan bero på konkurrens, förbättrad teknik och stordriftsfördelar.

I samma rapport redovisar RMI en summering från projektet EEIST (Economics of Energy Innovation System Transition) från Universitetet vid Exeter, där man menar att priset på elbilar kan falla till samma nivå som avgasbilar redan 2024 i Europa. 

Annons
Annons
Rulla till toppen