Studie: V2G kan bli gynnsamt ekonomiskt

Enligt simuleringsmodeller under ledning av projektet PEPP har flera slutsatser kunnat dras kring nyttan av V2G. Ytterligare tester är inplanerade i Göteborg.

Annons
Annons

Projektet PEPP, Public EV Power Pilots, del av initiativet Gothenburg Green City Zone, är en studie där 14 samarbetspartners undersöker hur fordon kan användas som energilager genom dubbelriktad laddning. 

Två tester är inplanerade nu med syfte att utforska hur V2G (Vehicle to grid) kan nyttjas, bland annat med hjälp av parkerade bilar på Lindholmen och Volvo Cars i Göteborg. 

Prognoser visar redan nu att det kan bli en bra affär för såväl privatpersoner som företag. 

– I ett scenario där ägaren använder sin bil som energilager för att både sälja el och bidra till frekvensreglering så ser vi att det kan bli väldigt gynnsamt ekonomiskt, säger David Steen, forskare på Chalmers, som har varit med och utfört studien, enligt ett pressmeddelande

– Men det beror också på vilken typ av frekvensbalansering man bidrar till och hur ersättningsnivåerna kommer att se ut framöver.

Genom en simuleringsmodell har man kunnat undersöka hur mycket som går att vinna genom att finnas med på olika energimarknader. 

Det man har funnit är att privatpersoner har mycket att tjäna baserat på de ersättningsnivåer som finns i dag. Samtidigt får elnätsoperatörer hjälp i sitt arbete. 

I projektet ska man även titta på parkeringsbolagens roll samt andra ägare av laddinfrastruktur för att utvärdera möjliga affärsmodeller. Slitage på batterier undersöks också.

– Jag är glad att vi tillsammans i Göteborg kan testa olika pusselbitar som behövs i omställningen till ett mer hållbart energi- och transportsystem och att vi kan göra det i verkliga miljöer i staden, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Göteborg Green City Zone.

– Elbilars batterier kan bli en viktig resurs i det lokala elnätet för att kunna ta emot varierande kraft från vind och sol, och hushålla bättre med effekt.

Under årets fjärde kvartal väntas nya slutsatser kunna dras för hur tekniken kan tillämpas och optimeras. 

Volvo testar fordon-till-elnät i Göteborg
Parkerade elbilar ska balansera elnätet
Annons
Annons
Rulla till toppen