Att tänka på vid leasing

Det finns några viktiga punkter som kan vara bra att tänka på innan du leasar en bil till ditt företag.

• Hur hög är räntan? Oftast är det rörlig ränta som gäller och den baseras i grunden på en referensränta.

• Bryta avtalet? Det är inte alltid som det finns möjlighet att avbryta ett leasingavtal av olika anledningar.

• Hur lång är bindningstiden? Oftast 36 månader.

• Hur högt är restvärdet? Det är oftast bättre att ha ett lågt restvärde och en något högre leasingavgift. På så sätt blir det oftast ett överskott när bilen avyttras efter leasingperioden.