Drivmedelsförmån och bränsleförmån

Det finns många sätt att hantera vem som betalar bränslet i en förmånsbil vid privatkörning.

• Företaget kan stå för bränslet i förmånsbilen, men då uppstår en skattepliktig förmån – kallad drivmedelsförmån – och föraren får betala en skattesats för 120 procent av vad bränslet kostar.

• Föraren kan stå för bränslet och få ersättning av företaget. Den ersättningen är skattefri för båda parter. Ersättningen som gäller är 9,50 kronor per mil för alla bränslen utom diesel, där ersättningen är 6,50 kronor per mil.

• Företaget och föraren kan dela på kostnaden för bränslet genom ett delat bensinkort som ges ut av exemeplvis ett leasingbolag.