Finansiell och operationell leasing

Det finns två olika leasingtyper som är aktuella för företag.

I operationell leasing är det leasingföretaget som ansvarar för bilen så länge den är leasad med finansiering och administration. Risken för restvärdet ligger hos leasingföretaget och det är också leasingföretaget som tar hand om exempelvis service- och reparationskostnader.

I finansiell leasing är det istället leasingtagaren som ansvarar för bilen så länge den är leasad. Leasingtagaren betalar exempelvis service och reparationer och svarar själv för underhåll. En viktig punkt är att kunden står för risken med restvärdet. Över- eller underskottet på restvärdet regleras när bilen säljs.