Förmånsbil, tjänstebil, företagsbil och personalbil – vad är skillnaden?

Förmånsbil är en tjänstebil som arbetstagaren kan använda i jobbet men också får utnyttja privat. Summan av bilförmånen läggs på lönen före beskattning. Det kallas förmånsbeskattning.

Tjänstebil får enbart användas i tjänsten och parkeras på jobbet efter användning.

Företagsbil är när företaget tillhandahåller en bil för tjänstekörning.

Personalbil är när företaget betalar alla kostnader och sänker den anställdas lön med det belopp som krävs för att täcka bilkostnaderna. Det här löneavdraget kan göras som antingen brutto- eller nettoavdrag. Den anställda betalar bränslet. Fördelen är att den anställda inte behöver ligga ute med kapital och drabbas inte av värdeminskning på samma sätt som vid privatköp.