Körjournal för tjänstebil och förmånsbil

Om du kör tjänstebil är det bra om du för körjournal. Det här är något som många drar sig för att göra, men det behöver inte vara krångligt eller tråkigt – det finns flera sätt att förenkla arbetet. Det ska vara roligt att köra tjänstebil!

"I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån", skriver Skatteverket.

Eftersom du förmånsbeskattas för all tid som tjänstebilen har använts är det viktigt att kunna visa hur mycket du faktiskt kört i tjänsten och hur mycket du kört privat.

Det är alltså bra att alltid föra körjournal men det blir extra viktigt i tre fall: dels där du bara har dispositionsrätt till en företagsbil som därmed bara får användas i ringa omfattning för privata resor, dels om du kör mer än 3 000 mil om året i tjänsten och därmed får lägre bilförmån, och dels om du har fritt drivmedel och därmed måste kunna visa hur mycket du kört i tjänsten.

Det finns vissa uppgifter som bör finnas med i en körjournal, bland annat mätarställning. Uppgifterna som behövs är mätarställning vid årets början och slut, datum och mätarställning för varje enskild resa, startpunkt och slutpunkt (adress) för varje enskild resa (exempelvis vem eller vilket företag du besökt) och total körsträcka för varje enskild resa.

Dessutom är det bra att skriva ned hur mycket du tankar och till vilket pris.

Du kan föra antingen handskriven eller elektronisk körjournal.

Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal är oftast en app eller en liten enhet som förvaras i bilen eller kopplas in bilens diagnosuttag och som gör att föraren kan välja om det är en privatresa eller en tjänsteresa. Informationen kan lagras i molnet eller behöva laddas över till en dator. En del biltillverkare har egen, integrerad, körjournal som du kan köpa som tillval till bilen.

Fördelen med en integrerad körjournal är att du slipper eventuella "gps-puckar" som annars måste ligga i handskfacket och där batteriet ibland behöver laddas, och att körjournalen själv håller reda på bilens förbrukning.

Om du för elektronisk körjournal är det viktigt att formatet på informationen som den exporterar är godkänt av Skatteverket.

Du kan själv kolla vilka appar för att föra körjournal som har högst betyg i App Store (för iOS-enheter) eller Google Play (för Android-enheter).

Annat som kan vara bra att kolla upp är hur långt avtalet om körjournalen löper på, om det finns en bra supporttjänst om något strular och om körjournalen kräver avancerad installation.

Elektronisk körjournal är en av de utrustningsdetaljer som Skatteverket anser inte är beskattningsbar.