Parkering för förmånsbilar och tjänstebilar

Om du har en parkeringsplats på jobbet kan du behöva förmånsskatta för den, även när du inte använder den.

Har du en helt egen parkeringsplats eller garageplats som anställd på jobbet – en plats som ingen annan får använda – blir du beskattad för platsen även om du inte använder den.

En parkeringsplats eller garageplats som den anställda bara har rätt att disponera i mån av plats förmånsbeskattas enbart för de dagar den används.

Parkeringsplatsen eller garageplatsen förmånsbeskattas då utifrån marknadsvärdet. Det gäller alltså att ta fram vad en motsvarande parkering i samma område skulle ha kostat. Men om du kan parkera gratis på andra platser i närheten behöver du inte skatta för parkeringsplatsen som din arbetsgivare tillhandahåller.

Du som har bilförmån ska däremot inte beskattas särskilt för parkeringen vid jobbet – oavsett om du använder bilen privat eller i tjänsten.