Restvärde för tjänstebilar och förmånsbilar

Beroende på vilken typ av leasing som företaget har valt är det antingen företaget eller leasingbolaget som står för risken med restvärdet på bilen.

Det är oftast bättre att ha ett lågt restvärde och en något högre leasingavgift. På så sätt blir det oftast ett överskott när bilen avyttras efter leasingperioden – ett överskott som kan läggas på en första förhöjd hyra på nästa förmånsbil.

Restvärde är inte samma sak som bilens marknadsvärde.