Så fungerar basbelopp för tjänstebilar och förmånsbilar

Många tjänstebilister väljer bil utifrån ett visst antal prisbasbelopp. Den vanligaste gränsen är 7,5 basbelopp. För alla tjänstebilar som är dyrare än så utgår ett så kallat "lyxbilstillägg" för det överskjutande beloppet.

Basbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån som tar hänsyn till konsumentprisindex.

Basbelopp 2018: 45.500  kr
7,5 basbelopp 2018: 341.250 kr

Att köra tjänstebilen privat är en förmån som du måste skatta för. Marknadsvärdet på bilen räknas ut enligt av Skatteverket.

Drygt hälften av alla som har tjänstebil får välja helt fritt och behöver inte ta hänsyn till märke, enligt en läsarundersökning som auto motor & sport gjorde under hösten 2015.

På frågan om det var tillåtet att välja en tjänstebil över 7,5 basbelopp svarade 39 procent att de får välja helt fritt. 13 procent fick välja tjänstebil upp till 8,5 basbelopp medan 22 procent svarade att de måste hålla sig till 7,5 basbelopp.

När det gäller miljöbilsklassningen gjordes den om för några år sedan – nu finns ingen fast gräns för koldioxidutsläpp. Om en bil är miljöklassad eller inte beror istället på flera faktorer, bland annat bilens vikt. Anledningen var att även tyngre bilar skulle kunna miljöklassas.

Men de nya miljöbilsreglerna kan uppfattas som krångliga och många företag har valt att inte ta hänsyn till dem. Däremot kan en del företag fortfarande ha en viss gräns för utsläppen av koldioxid. I auto motor & sports läsarundersökning svarade en stor majoritet, 87 procent, att de inte behövde välja tjänstebil utifrån om den var miljöklassad eller inte.

De flesta biltillverkare som satsar stort på tjänstebilister har en funktion på sin hemsida där det går att hitta tjänstebilar som passar in i din budget.