Så fungerar förmånsvärde för tjänstebilar och förmånsbilar

En förmånsbil är en förmånsbeskattad tjänstebil. Det är en bil som du kan använda privat och som du därför behöver skatta för. När bilen används för privat körning räknas det som en förmån, och den ska förmånsbeskattas.

En vanlig term när det gäller förmånsbilar är förmånsvärdet, och det är alltså värdet på förmånen – beloppet du ska skatta för.

Att ha förmånsbil innebär i princip att ha en bil som betalas enligt samma princip som om du fick motsvarande löneförhöjning. Men det finns många avdrag och annat att hålla reda på.

Förmånsvärdet räknas bland annat ut med hjälp av marknadsvärdet på bilen som bestäms i Skatteverkets nybilsprislista. Du som väljer en tjänstebil som kostar mer än 7,5 basbelopp får ett så kallat lyxbilstillägg på 20 procent på förmånsvärdet.

Nedsatt förmånsvärde

Du som kör mer än 3.000 mil om året i tjänsten får förmånsvärdet reducerat till 75 procent av ursprungsvärdet.

Kör du som mest 100 mil om året i privat körning och högst tio privatkörningar om året utgår förmånsvärdet.

Du kan också välja en bil där förmånsvärdet är lägre eftersom den är klassad som supermiljöbil.

Så räknar du ut förmånsvärdet

31,7 procent av årets basbelopp
plus
9 procent av bilens pris enligt Skatteverket (inklusive extrautrustning)
plus
75 procent av den aktuella statslåneräntan, multiplicerat med bilens nybilspris