Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

En ny studie visar att de flesta som använt alkolås efter rattfylleri upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter ­händelsen. Många är nöjda att kunna fortsätta köra bil.

Bland de som är dömda för rattfylleri och väljer alkolås anser många att det fungerar bra.

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. De som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring de senaste fem åren, eller har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, får två års villkorstid. Övriga får ett års villkorstid.

De dömda kan välja att ansöka om att få behålla sitt körkort med villkoret att de bekostar och använder ett speciellt alkolås i fordonet.

En enkätstudie, som baseras på 1.100 personer dömda för rattfylleri, en del med alkolås och en del utan alkolås, visar att de som använt alkolås upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri­händelsen. 

"De uppger att de dricker mindre alkohol, mer sällan eller aldrig och när de dricker är det mindre mängd än tidigare", säger Susanne Gustafsson, utredare på VTI.

Ansökan om körkort med alkolåsvillkor kan ske direkt efter rattfyllerihändelsen och det indragna körkortet. I genomsnitt tog det 3 - 5 månader från rattfyllerihändelsen innan det villkorade körkortet fås tillbaka.

"Det finns önskemål om en snabbare handläggningstid hos Transportstyrelsen", säger Susanne Gustafsson.

Bland de dömda som arbetar var behovet att kunna köra i arbetet och ta sig till arbetet de viktigaste skälen till att välja alkolås.

Bland de inte valde alkolås var de viktigaste skälen att det kostar för mycket, att de inte har något alkoholberoende/-missbruk, och inte vill bli "stämplade" med ett alkolås.

Kostnaden för alkolås är totalt cirka 20.000 - 25.000 kronor. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker det borde vara standard med alkolås i alla bilar.
Ja
30
35
Nej