Extra poliskontroller: Fokus på alkohol och droger

Den 13-19 mars har polisen extra fokus på nykterheten i trafiken.

Extra poliskontroller: Fokus på alkohol och droger

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är att uppmärksamma faran med att köra onykter och att stoppa missbruk. Genom att vara synliga i trafiken och att göra nykterhetskontroller finns chans att förhindra påverkade förare från att köra.

I de fall polisen upptäcker en berusad förare samverkar man med beroendevården, genom arbetsmetoden SMADIT, som står för samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

"Många som kör påverka de har ett beroende i botten. Dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott", säger Ursula Eriksson, trafikstrateg vid polisen.

Polisens insatsveckor är gemensamma inom EU. Man kontrollerar körkort, att föraren är nykter, att bälte används och att fordonets uppgifter stämmer.

Polisen uppmanar att ringa 114 14 om du misstänker att någon kör berusad. Vid pågående brott ringer du 112. Lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag vill ha fler alkokontroller hela året!
Ja
160
10
Nej