Totalt mobilförbud bakom ratten kan vara nära

Sverige är det enda EU-land som inte följer den så kallade Wienkonventionen där användande av handhållen mobil är förbjudet under bilkörning. Men nu kan en lagändring vara på gång.

Trafikförordningen skärptes 2013 så att förare bara får använda mobiltelefon om det "inte inverkar menligt på förandet av fordonet". Det infördes dock inget förbud mot handhållen mobiltelefon, den så kallade Wienkonventionen. 

Men nu finns det en majoritet i riksdagens trafikutskott som är för hårdare lagstiftning.

"Det räcker att ge sig ut i trafiken för att se hur stort problemet är. Det är många som sitter med sina mobiltelefoner samtidigt som de kör bil", säger socialdemokraternas Johan Andersson.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över lagstiftningen och utredningen kommer att presenteras i slutet av april. Om den föreslår en skärpning återstår att se.

Johan Andersson säger att utskottets socialdemokratiska ledamöter är överens om att den nuvarande lagstiftningen behöver skärpas. Samma uppfattning har Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter, skriver Motormännen. Därmed finns det en majoritet för en skärpning av lagen, precis som förra gången riksdagen behandlade frågan.

"Det finns goda grunder att tro att det blir en skärpning", säger Johan Andersson.

När lagen skärptes förra gången hade Transportstyrelsen föreslagit ett förbud, vilket förmodligen ger en indikation på hur det kan gå den här gången.

"Det är dock inte så enkelt att man med krav på handsfree blir av med problemet. Däremot blir det sannolikt enklare för polisen att övervaka och ur bevisningssynpunkt", säger Therese Malmström.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker det ska vara förbud att använda handhållen mobiltelefon i bilen.
Ja
375
48
Nej