Bästa oktober någonsin för nya bilar

"Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent i oktober. Det är den bästa oktobersiffran någonsin för nya bilar", säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

Under oktober registrerades 32.112 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari–oktober, har registreringarna ökat med 2,9 procent. 

"Den stora efterfrågan på nya fordon är en återspegling av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för oktober visar på ett fortsatt mycket ljust stämningsläge i svensk ekonomi såväl för näringslivet som för svenska privathushåll. Detta talar för en fortsatt positiv utveckling på fordonsmarknaden framöver", säger Bertil Moldén.

Flest registreringar (2.309) står Volvo XC60 för, både nya modellen och Classic-versionen. Därefter VW Golf, Volvo S/V90, VW Passat och Volvo S/V60.

"Det nya bonus-malus systemet som väntas träda ikraft den 1 juli nästa år för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt under de tre första åren. Den som vill vara säker på att få sin nya bil registrerad före 1 juli 2018 och undvika den höjda skatten bör beställa sin bil redan nu under fjärde kvartalet 2017", säger Bertil Moldén.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under oktober uppgick till 6.323. Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 2.135 jämfört med 1.173 samma månad förra året. Mellan januari och oktober i år nyregistrerades 14.820 supermiljöbilar.

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 10,2 procent i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 46 procent.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag köpte ny bil under oktober.
Ja
61
119
Nej