Tjänstebilsmarknaden ökar – Volvo vanligast men VW ökar mest

Antalet förmånsbeskattade tjänstebilar ökade 2017 med över fem procent till rekordmånga 287.373 stycken. Var tredje förmånsbil är en Volvo, men märket som ökar mest är Volkswagen.

De senaste två åren har de årliga ökningarna legat på 10.000 nya förmånsbilister per år, men 2017 ökade tjänstebilsparken med nära 15.000 bilar.

"Företagen går bra och att välja förmånsbil uppfattas som både billigt och säkert, och den kan användas som en del i rekryteringen av ny personal, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.

Tjänstebilsmarknaden kommer att fortsätta växa första halvåret även i år.

"Därefter blir det osäkert, med den nya bilförmånsbeskattningen som kommer i samband med att bonus malus-skatten införs 1 juli", säger Ronny Svensson.

Var tredje förmånsbil är en Volvo, 33 procent. I antal var Volvos ökning förra året sex procent, vilket i stort följer totalmarknadens ökning på 5,3 procent. Volkswagen, som är näst störst med en marknadsandel på knappt 20 procent, ökar mer än totalmarknaden, tio procent.

 

Bilmärke

Antal 2017

Andel 2017

Diff Antal

Diff %

1

Volvo

93 909

33,0

5 216

6

2

Volkswagen

56 572

19,9

5 118

10

3

BMW

29 734

10,4

141

0

4

Audi

26 167

9,2

-1 358

-5

5

Mercedes

13 340

4,7

2 087

19

6

Ford

8 264

2,9

627

8

7

Skoda

7 536

2,6

1 163

18

8

Mitsubishi

5 966

2,1

542

10

9

Toyota

5 797

2,0

-188

-3

10

Kia

4 322

1,5

921

27

 

 Källa: Tjänstebilsguiden 2018

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag kvitterade min första tjänstebil 2017.
Ja
10
51
Nej