Sverige med i toppen för självkörande bilar – här är "bottenländerna"

Premium Sverige ligger riktigt bra till internationellt sett när det gäller omställningen till självkörande bilar. Men alla länder hänger inte med i utvecklingen. Här presenterar vi toppen- och bottenlistan.

Sverige med i toppen för självkörande bilar – här är "bottenländerna"

Alla länder ligger inte lika långt fram i omställningen till självkörande bilar – och de har heller inte samma förutsättningar att göra det. Här är topplistan och bottenlistan med länderna som kommer ha lättast och svårast att ställa om.

Listan baseras på en mängd olika faktorer som lagstiftning, teknologi och innovation, infrastruktur och kundernas acceptans, och är framtagen av revisions- och rådgivningsföretaget KPMG. Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

1. NEDERLÄNDERNA

Ligger i toppen på alla områden och är dessutom nummer ett på infrastruktur. Det finns en bred acceptans för elbilar och god tillgång på laddstationer vilket är en fördel eftersom framtidens självkörande bilar troligtvis kommer att köras på el, ett stabilt telekommunikationsnät, viket är avgörande för att kunna styra självkörande fordon och planer på storskalig testning.

2. SINGAPORE

Singapore ligger högst inom policy och lagstiftning och konsumentacceptans.

3. USA

Ledande inom teknologi och innovation med starka partnersamarbeten inom industrin. Bedriver flest tester med självkörande bilar. 

4. SVERIGE

Kommer på en god fjärdeplats efter USA inom teknologi och innovation. Högst antal företag inom självkörning per invånare.

5. STORBRITANNIEN

Placerar sig bland topp fem på tre av områdena med starkt förtroende hos allmänheten och progressiv policy och lagstiftning. Tappar lite på sämre 4G-täckning.

6. TYSKLAND

Tyskland har bra partnersamarbeten i industrin, även forskning och utveckling håller hög nivå liksom infrastrukturen. Däremot måste befolkningen övertygas om fördelarna med autonoma fordon. Tyskar älskar att köra själva! 

7. KANADA

Södra Ontario är en hub för Kanadas industri, delstaten tillåter företag som Uber och Continental att testa sina självkörande fordon på allmän väg. Man är på gång att installera 5G – bra för autonoma fordon.

8. FÖRENADE ARABEMIRATEN

Har den bästa vägkvaliteten av alla granskade länder i denna rapport, vilket är en viktig framgångsfaktor för självkörande bilar. Människor är positivt inställda även om tekniknivån inte är så hög hos gemene man.

9. NYA ZEELAND

Nya Zeeland har inga lagar som kräver förare bakom ratten. Transportstyrelsen stöttar företag som vill testa autonoma fordon. Landet skulle behöva bättre infrastruktur.

10. SYDKOREA

Landet är ledande inom tester av autonoma fordon och man har bäst 4G-täckning av alla länder i rapporten. Däremot har man en låg användningsgrad av elfordon i landet och Uber är inte heller så stora i Sydkorea.

BOTTENLISTAN

17. BRASILIEN

Brasilianer är kända för att vara "early adopters" och landet har bra mobilnätverk men man behöver förbättra infrastruktur, regleringar, och satsa mer på innovation för att bli redo för självkörning. 

18. RYSSLAND

Den ryska staten erbjuder 10 miljoner dollar i bidrag till företag som vill satsa på autonoma fordon. Det skulle även krävas rejäla infrastrukturförbättringar för att de skulle bli mer redo. 

19. MEXIKO

Mexiko har flera utmaningar, det saknas policys och regleringar för självkörande fordon. Det pågår inga tester alls och industrin är mycket liten, integrationen med USA kan ändra detta på sikt. 

20. INDIEN

Absolut sämst rustade för självkörning. Även om konsumenterna är positivt inställda till den nya tekniken och trots att staten har ambitiösa mål för elektrifiering. Självkörning är helt förbjuden eftersom den hotar att ta människors jobb enligt ett uttalande av transportministern Nitin Gadkari 2017. De dåliga vägarna lämpar sig inte heller för tekniken.

Vem knäcker koden först?

Det rullar självkörande fordon på flera ställen i världen. USA bedriver flest tester där Kalifornien och framför allt Arizona tillåter tester utan chaufförer bakom ratten, det räcker med att någon sitter i bilen redo att gripa in. Att de ligger i framkant beror dels på den generösa lagstiftningen och att Silicon Valley och Phoenix är hubbar för innovation. Men även faktorer som väder och bra väginfrastruktur har betydelse. 

Arizonas guvernör Doug Ducey är en stark förespråkare för digitalisering och självkörande fordon, han liknar Arizona vid Vilda Västern när det kommer till innovation och tester. Därför har många företag sitt säte där. I Phoenix kunde man till nyligen beställa en taxi från UBER utan chaufför. Men efter den senaste dödsolyckan där en XC90 körde ihjäl en cyklist som korsade vägen är projektet tillfälligt pausat. Det är i Arizona som det har inträffat flest olyckor, främst med bilar som använt sig av Ubers egenutvecklade programvara. 

Just den olyckan hade kunnat undvikas om Volvos egna system, som finns i alla bilar lanserade efter XC90, hade varit inkopplat. Företag inom mobilitet och bildelning, som Uber, Lyft, det GM-ägda företaget Cruise och kinesiska DiDi tävlar om att att lansera en programvara som kan transportera människor utan chaufförer – som är den enskilt största kostnaden för en taxi. Den som först lyckas kan ta över marknaden, vilket också förklarar kapplöpningen.

ÅR 2030: FYRA TÄNKBARA FRAMTIDSSCENARION

Vilket scenario tycker du verkar mest lovande? Och troligt? Exakt när eller om detta blir verklighet är svårt att svara på, det beror delvis på oss och vårt acceptans.

Nedan presenterar vi fyra tänkbara verkligheter, baserade på en forskningsrapport från KTH skriven av Anna Pernestål Brenden, Ida Kristoffersson och Lars-Göran Mattsson. Detta är vår tolkning. Hela rapporten finns att läsa här.

1. "SAME, SAME BUT ALL THE DIFFERENCE"

Vi lever på det stora hela som idag. Vår integritet och vårt klimat är viktigt, liksom känslan av flexibilitet. Vi delar inte gärna på ägandet med andra, vilket förklarar varför var och en fortfarande har egen bil. Citykärnor är avstängda för privat trafik och här tillåts inga bilar som går på fossilt bränsle. Staten tillhandahåller infrastruktur, till exempel "gröna elvägar" där du som användare betalar för ditt användande, baserat på storlek och vikt på ditt fordon. 

Trängselskatten varierar från gata till gata och med tidpunkt. Det finns stöd för "platooning" så du kan koppla på din bil på en karavan av fordon och ägna dig åt annat under tiden du transporteras. Vårt sätt att resa har förändrats, dels för att flygskatterna har gått upp men också för att vi på allvar värnar om klimatet.

2. "SHARING IS THE NEW BLACK"

Här pratar vi om delningsekonomi fullt ut! För att köra på gator och vägar måste du dela med dig av data, men får också information om vägbyggen, lediga parkeringsplatser och trafikolyckor. Denna delning av information gör att trafiken är optimerad. Bilarna är helt självkörande. Den nya kollektivtrafiken bygger på ett samarbete mellan staten och privata aktörer som tillhandahåller Dörr-till-dörr-tjänster (D2D), med bara en biljett eftersom man har enats om ett betalsystem.

Sverige är världsledande på området och omvärlden ser och lär av hur vi gjort. Biltillverkare från andra länder har sin testverksamhet här. Parallellt växer en motståndsrörelse fram, en skepsis mot "storebror ser dig-samhället" där all data om våra resvanor lagras och samlas.

3. "FOLLOW THE PATH"

Livet 2030 påminner om det vi har idag med skillnaden att vi har mer avancerad teknologi, hologram, röststyrning och VR. Det är oklart vilket eller vilka drivmedel som gäller men någon standardisering runt elbilar och laddning har ej skett. Att Trump valdes till president var startskottet för en mer protektionistisk värld, med högre tullar och ökade barriärer mellan länder. Klimatförändringarna är ett faktum, men varken svenskarna eller andra européer har varit beredda att förändra sina beteenden. Vi vill fortfarande åka till Thailand på vintersemester och vi äger eller leasar våra bilar. Delningstjänster som Car2Go och Drive Now har inte slagit som vi hade hoppats. Vi vill fortfarande shoppa i fysiska butiker.

Den självkörande tekniken har inte kommit så långt, vi slår på vår autopilot på motorvägen och that's it. Detta beror på vår ovilja att dela med oss av information och rucka på vår digitala integritet, en förutsättning för att självkörande fordon ska kunna fungera. Istället har Kina tagit ledningen, här finns städer med enbart autonoma fordon. Enligt Anna Pernestål Brenden, forskaren och en av upphovskvinnorna till denna rapport är det här vi kommer att hamna om vi inte gör något.

4. "WHAT YOU NEED IS WHAT YOU GET"

Utvecklingen drivs av kommersiella bolag och industrin snarare än av staten. Google Maps har tagit över trafikinformationen och de kollektiva färdmedlen. Google bygger nya vägar för sin tjänst "Seamless", en service med självkörande bilar de erbjuder tillsammans med Volvo personbilar och Uber.

Ericsson och Volvo har skapat en it-infrastruktur för självkörande bilar att kommunicera med varandra. En framgångssaga som anses som den mest robusta och säkra lösningen på marknaden. E-handeln har utvecklats, automatiserad shopping är det nya. Det innebär att vi får kläder och produkter rekommenderade och skickade hem till oss direkt till dörren. Vi delar på allt, bilar, resor, verktyg och husdjur. Kollektivtrafiken domineras fortfarande av bussar och tåg men är inte alls lika attraktiv som Google Seamless eller Facebook Connect. Rykten säger att Google Seamless har erbjudit Göteborgs stad att ta över driften för deras transporter till ett väldigt konkurrenskraftigt pris.