Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Här finns hjälp! Marknaden svämmar över av allt fler elbilar. Tillverkarna lockar kunderna med lovande räckviddssiffror – med all rätt. i dagsläget ska nya elbilar klara nästan 400 km i genomsnitt. Men hur långt man faktiskt kommer beror på en mängd faktorer. Vi visar hur man maximerar räckvidden!

Annons
Annons

SÅ HÄR LÅNGT KOMMER ELBILAR REDAN I DAG

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Räckviddsångest beskriver rädslan att på grund av elbilarnas begränsade räckvidd behöver stanna längs vägen utan möjlighet att nå fram till målet. Precis som en spindelfobi är grunderna bakom ångesten inte särskilt realistiska. De flesta av oss lyckas knappast tömma ett elbilsbatteri under vardagskörning, eftersom många inte överskrider 40 km pendling.

Enligt en undersökning från Horváth & Partners 2020 låg räckvidden för nya elbilar då i snitt runt 375 km. 2011 var genomsnittet cirka 150 km. Det finns alltså ingen större anledning att oroa sig för räckvidden, utom på långresor.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Ju högre genomsnittshastigheten är desto snabbare töms batteriet, eller? Faktum är att räckvidden i allra högsta grad beror på åtgången per kilometer. Det betyder att snabba accelerationsfaser, häftiga inbromsningar och höga genomsnittshastigheter ökar förbrukningen ordentligt och samtidigt minskar räckvidden märkbart.

Vilka hastigheter som lämpar sig bäst beror till stor del på bilens storlek och vikt. Många studier visar dock att snitthastigheter mellan 90 och 100 km/h är ideala för energiåtgången. Förbrukning och vikt brukar dessutom stå i direkt samband med varandra, inte enbart hos fossilbilarna. Därför bör man avlägsna allt onödigt bagage ur bilen.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

De flesta elbilar förfogar över ett ecoläge som ska maximera räckvidden genom att helt enkelt minska energiåtgången. För att uppnå detta minskas accelerationen och toppfarten, beroende på bil stryps även värmeeffekten från klimatanläggningen vilket i sin tur innebär att räckvidden i de mest gynnsamma fallen kan öka med upp till tio procent. För att utnyttja ecoläget maximalt bör man dock läsa instruktionerna.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Snabbt och problemfritt från A till B. Vid långresor kräver elbilar en mer noggrann planering än fossilbilar. För att kunna säga adjö till räckviddsångesten tar moderna navigationssystem ofta hänsyn till tidseffektiv ruttplanering och trafikuppdateringar i realtid.

Dessutom finns det numera en uppsjö av navigationsappar i mobilen som ger realtidsinformation om trafikflöde och bilinformation som aktuell laddning, laddstolpars position och väderdata. Forskning från University of California visar att räckvidden kan ökas med mellan fem och femton procent om man väljer rätt rutt och förutsättning.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Däcken är inte bara en av bilens viktigaste säkerhetsfaktorer (framför allt när asfalten är våt), de kan i allra högsta grad påverka räckvidden, beroende på användning. För elbilar krävs nämligen speciella däck. Tillverkarna strävar efter att minska deras rull- och luftmotstånd genom att producera en smalare produkt med större diameter enligt ”tall & narrow”-principen.

Lägre rull- och luftmotstånd betyder samtidigt en lägre förbrukning och längre räckvidd. Redan ett ökat däcktryck på bara 0,2 bar kan ha positiva effekter på elbilens effektivitet utan att körkomforten eller säkerheten försämras. Men även här gäller: hur mycket räckvidden förbättras genom att ”trimma” däcken beror helt och hållet på modellen, underlaget och yttertemperaturen.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Elbilar blir mindre effektiva när elen går åt till annat än framdrivningen. Boven i dramat är klimatanläggningen som måste värma upp bilen på vintern och kyla ned kupén på sommaren.

Amerikanska AAA (American Automobile Association) har undersökt saken och simulerat de olika väderförutsättningarna i en kylkammare. Elbilarna fick köra samma program på en rullande landsväg vid 35 och -6 grader Celsius – en gång med klimatanläggningen i gång, en gång utan.

Resultatet? På vintern tappar elbilarna 41 procent av sin räckvidd med värmen i gång, utan påslagen AC tappar man endast tolv procent. På sommaren är skillnaden inte lika graverande: här tappar man 17 procent med AC:n i gång jämfört med endast fyra procent utan.

Det betyder dock inte att elbilsförare måste frysa eller svettas till förmån för räckvidden. Många tillverkare utrustar numera sina elbilar med värmepumpar som ökar uppvärmningens effektivitet enormt. Hos en fossilbil värms kupén till största del med överskottsvärme från motorn. Ett mer medvetet användande av klimatanläggningen sparar dock en mängd energi som kan användas till framdrivningen.

Dessutom verkar myten om att en elbil inte behöver köras varm envist hålla i sig. Faktum är dock att batteripaketet gillar temperaturer runt 30 grader och utvecklar sin fulla potential först då.

Undvik räckviddsångest – 6 tips för att komma längst med elbilen

Rekupering innebär att bilens rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi vid inbromsning, och sparas i batteriet. Energin återvinns alltså via motorbromsning där motorn fungerar som generator. På så vis kan man spara upp till 20 procent av energin – framför allt i stan.

För att styra energiåtervinningen kan många elbilars rekupering ställas i olika steg som ofta sträcker sig från ”segling”, där knappt någon eller ingen energi återvinns till exempelvis enpedalskörning, där man gasar och bromsar enbart med gaspedalen. Släpper man upp högerpedalen axlas inbromsningen av rekuperingsfunktionen.

Körstilen kräver dock ett visst mått av tillvänjning, framför allt på landsväg där man ofta släpper gasen för att rulla. Varje energiomvandling leder dock till energiförluster och det är här seglingsfunktionen kommer in. Systemet utnyttjar bilens rörelseenergi när man släpper upp gasen utan att bromsa in. Först när man trampar på bromspedalen startar rekuperingen.

Annons
Annons
Rulla till toppen