Sveriges bästa och sämsta elbilsstäder – så här svarar kommunen på kritiken

För alla som ska köpa elbil gäller det att kolla upp laddmöjligheterna. Det borde inte vara något större problem i Sundsvall, som utses till Sveriges...

Annons
Annons

För alla som ska köpa elbil gäller det att kolla upp laddmöjligheterna. Det borde inte vara något större problem i Sundsvall, som utses till Sveriges bästa elbilsstad i en granskning som Tesla Club Sweden gjort.

Klubben har tittat på folkmängden, antalet laddplatser för elbilar och andelen snabbladdare för Sveriges 20 största städer.

”Vi kan snabbt konstatera att laddsituationen i många svenska städer är bedrövlig, att mycket kvarstår att göra. Det är svårt att utse någon egentlig vinnare, men tyvärr finns det en solklar finalist på jumboplatsen”, skriver Tesla Club Sweden, och syftar på Norrköping.

Där finns fem laddplatser, de flesta med vanliga eluttag, på över 87.000 invånare.

”Det är inte för lite – det gränsar till ett hån.”

Sundsvall beskrivs som bäst med 24 laddställen (varav fem snabbladdare) på 51.000 invånare. Det finns en ”grön motorväg” med många laddplatser längs E14 från Sundsvall och västerut.

”Vi bevakar utvecklingen”

Norrköping verkar alltså inte ha någon vidare infrastruktur för elbilar – trots att staden har en egen science park. Så här skriver Olof Carlsson, verksamhetschef för gata/trafik på Tekniska kontoret i Norrköping, i ett mejlsvar till Recharge:

”I andra kommuner ses laddning som en konkurrensfördel i syfte att på sikt generera vinst i kommunala parkeringsbolag. I vissa kommuner görs detta som ren goodwill och i marknadsföringssyfte. Norrköping faller (ännu?) inte inom något av dessa områden men bevakar utvecklingen och arbetar för att klargöra kommunens roll i utbyggnaden av laddinfrastrukturen.” 

Enligt honom finns det forskning som tyder på att de flesta laddar sin elbil hemma – inte vid publika laddstolpar, och Olof Carlsson säger att kommunen har ”en begränsad roll att påverka” för laddstolpar hemma eller på jobbet.

”Publik laddning utgör en mindre del och bör ses som ett komplement till denna laddinfrastruktur. Att andra aktörer tillhandahåller stolpar för laddning är något kommunen arbetar för att främja”, säger han, och betonar att Norrköpings kommun ändå är för en omställning mot hållbart resande.

”Men samtidigt är detta ett område där teknik och kravbild har en hög förändringstakt samtidigt som det är förenat med kostnader. Vi tittar också till exempel på möjligheten att använda elbilar internt i kommunens egen regi.”

Tibor Blomhäll har gjort undersökningen för Tesla Club Sweden och är också extern frilansskribent på Recharge (dock inte av artiklar som handlar om Tesla). Han har inte skrivit den här artikeln.

Annons
Annons
Rulla till toppen