Begagnade miljöbilar vräks ut ur Sverige – exporteras till utlandet

Begagnade miljöbilar vräks ut ur Sverige – exporteras till utlandet
Gasbilar är värst drabbade av miljöbilsexporten, som innebär att miljöbilar som säljs nya i Sverige och som får rabatt sedan säljs till utlandet.

Tanken med att rabattera nya miljöbilar är förstås att försäljningen ska öka, och snabba på Sveriges omställning till klimatsmartare bilar. Men det är svårt när många miljöbilar avregistreras och säljs till utlandet.

Under 2015 avregistrerades till exempel 1.560 gasbilar som sedan såldes vidare till utlandet, enligt en rapport från myndigheten Trafikanalys. Det registrerades 5.119 gasbilar i Sverige 2015, men nettoökningen för gasbilar totalt sett blev bara 2.919 bilar. Trenden märks även för elbilar och laddhybrider men inte i lika stor skala.

"Omställningen är igång, men det sker ett enormt läckage av bilar", sa Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden, på elbilsmässan eCarExpo i Stockholm i förra veckan.

Stor andel tjänstebilar

I de flesta fall handlade det om relativt nya bilar och många av bilarna har rullat som tjänstebilar eller förmånsbilar i Sverige. Leasingbolagen som äger förmånsbilarna får ofta bättre betalt genom att sälja bilarna till utlandet istället för att sälja dem till en begagnatspekulant i Sverige.

"Det innebär att en stor del av de bilar som varit föremål för riktade ekonomiska styrmedel, som sänkt förmånsvärde eller supermiljöbilspremie, i syfte att öka dess andel av fordonsflottan, aldrig kommer ut på den svenska andrahandsmarknaden", står det i rapporten.

Effekten med rabatten försvinner

Det här problemet urholkar effekten av supermiljöbilspremien och befrielsen från fordonsskatt, och stjälper miljömålen, enligt Trafikanalys. Det blir också svårt att skapa prognoser för hur klimatutsläppen minskar.

"Det stora antalet avregistreringar till utlandet, främst av gasbilar, väcker frågor om hur stor efterfrågan är av de här bilarna på andrahandsmarknaden. Tidigare studier om konsumentpreferenser bland bilköpare pekar på att bilar med alternativa drivmedel ofta ses som opraktiska", skriver Trafikanalys.

Karin Svensson Smith (MP) är riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson. Foto: Miljöpartiet

"Väldigt upprörd"

Karin Svensson Smith (MP) är riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, och säger att hon är "väldigt upprörd" över att många miljöbilar försvinner till utlandet – miljöbilar som alltså fått statligt stöd här i Sverige. Enligt henne innebär exporten av miljöbilar att det blir ännu mer angeläget att få till ett bonus/malus-system istället för dagens system.

• Tror du bonus/malus-systemet som har föreslagits löser det här problemet?

"Nej, inga problem blir lösta automatiskt, men vi borde utforma systemet för att lösa det här. Där är vi inte riktigt än", säger Karin Svensson Smith.

Rullar inte en meter i Sverige

Hon har skickat en fråga till miljöminister Karolina Skog (MP) där hon efterlyser en lösning. Hon nämner också att en del supermiljöbilar avregistreras och förs utomlands utan att ha rullat en enda meter på svensk mark.

"Med andra ord bidrar då staten med 40.000 kronor till en bil som omgående lämnar Sverige", skriver Karin Svensson Smith.

Svaret hon fick från miljöministern är att det är "svårt" att förhindra att bilarna säljs till utlandet – det går inte att förbjuda enligt EU-rätten, och att strama åt reglerna tror hon kan minska efterfrågan på miljöbilar. Hon svarar att antalet miljöbilar trots allt ändå ökar i Sverige, och nämner precis som Karin Svensson Smith det nya bonus/malus-systemet för att försöka komma tillrätta med problemen.

"Vilka effekter som systemet har på andrahandsmarknaden är en av flera viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av bonus/malus-systemet", svarar hon.

Peka på diagrammet för att se den exakta siffran. Källa: Trafikanalys


Leasingbolaget: "Komplex fråga"

Många av bilarna som går på export har alltså rullat som tjänstebilar, och i många fall har de ägts av leasingbolag. Ett av dem är Wasa Kredit, som jobbar med finansiell leasing. I de fall Wasa Kredit säljer bilar är det alltid på uppdrag av kunden, till skillnad från andra företag som jobbar med till exempel operationell leasing.

"Det här är en komplex fråga att svara på. Till viss del förstår jag problematiken. I dagsläget är det till exempel enorm efterfrågan på elbilar och hybrider i Norge, med sina förmånliga skatteregler. I de fall vi använder oss av tradingföretag som säljer av vagnparker åt finansbolag har vi inte kontroll på vem köparen är och det händer att köparen då finns på flera ställen, även i utlandet", säger Christian Hansen på Wasa Kredit.

Miljöbilsrabatterna gynnar den som köper ny bil, men andrahandsmarknaden fungerar på ett annat sätt. Där kanske inte efterfrågan på en viss miljöklassad bil är lika hög som på nybilsmarknaden.

"Då kanske det finns någon utomlands som är beredd att betala mer", säger Christian Hansen.

Han nämner som exempel att det i början var hög efterfrågan på begagnade gasbilar i Sverige.

"Men sedan försvann subventionerna och biltillverkarna hade sålt mer än vad begagnatmarknaden kunde ta emot. De här bilarna måste ju ta vägen någonstans och då gick en hel del på export till andra marknader i Europa."


Om du gillade den här artikeln – skriv gärna upp dig för vårt uppskattade nyhetsbrev. Tack för ditt stöd!
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker det är okej att miljöbilar som får rabatt i Sverige exporteras till utlandet.
Ja
60
370
Nej