Elbilen ”kör in” smutsiga batterier på bara några år

Det är ingen hemlighet att tillverkningen av batterier till elbilar orsakar en del utsläpp. Det är svårt att uppskatta exakt hur stora utsläppen är under...

Annons
Annons

Det är ingen hemlighet att tillverkningen av batterier till elbilar orsakar en del utsläpp. Det är svårt att uppskatta exakt hur stora utsläppen är under hela bilens livscykel men två svenska forskare gör ett försök i en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket.

Enligt den här rapporten är framställningen av batterier så pass smutsig att den ”delvis förtar” elbilens klimatnytta. För varje producerad kilowattimme (kWh) släpper tillverkningen av litiumjonbatterier ut mellan 150 och 200 koldioxidekvivalenter, enligt den här rapporten.

En Nissan Leaf med 30 kWh-batteri kan alltså släppa ut sex ton koldioxid och en Tesla Model S med 100 kWh-batteri kan släppa ut uppemot 20 ton koldioxid.

Elbilen
Lisbeth Dahllöf på IBL Svenska Miljöinstitutet är en av författarna till den nya rapporten.

”Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. Men det är också viktigt att titta bakåt och minimera miljöpåverkan i produktionsledet”, säger Lisbeth Dahllöf, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Men det finns en del detaljer att ta hänsyn till i den här rapporten.

• Till att börja med görs beräkningarna med en elmix som består av mellan 50 och 70 procent fossil andel. Den svenska elmixen är betydligt renare än så – att tillverka batterierna i Sverige hade alltså minskat utsläppen kraftigt.

• Författarna skriver själva att det behövs bättre dataunderlag från tillverkarna, och siffrorna varierar beroende på batteridesign.

• Teknikutvecklingen går snabbt och siffrorna i den här rapporten gäller dagens situation. Framtida batterifabriker, som till exempel Northvolt, tas det inte hänsyn till.

• Rapporten tar enbart hänsyn till koldioxid, inte andra utsläpp.

• Det finns tyvärr ingen jämförelse i den här rapporten med hur mycket koldioxid en bil med förbränningsmotor orsakar under tillverkningsfasen. Det är svårt att jämföra siffror mellan olika rapporter, men en enligt den här studien från Union of Concerned Scientists släpper tillverkningen av en bensinbil ut nästan lika mycket koldioxid som en elbil, och efter några år, när bensinbilen måste fortsätta tankas med bensin, ökar skillnaden snabbt.

Här kan du se grafik på skillnaden i utsläpp mellan elbilar och fossilbilar.

Så vad kommer vi fram till?

• Det står klart att elbilsbatterierna släpper ut en hel del koldioxid när de tillverkas. Författarna till den här rapporten vill att elbilsköparna inte väljer ett större batteri än nödvändigt, och det är ingen dum idé – de flesta bilägare klarar sig teoretiskt sett utmärkt med den batterikapacitet som finns idag.

• Författarna vill också att produktionen av elbilsbatterier ska ske så energisnålt som möjligt och att biltillverkarna blir bättre på att ta fram ”miljövarudeklarationer” för elbilar där livscykelanalysdata från tillverkningen ingår och som också tar hänsyn till skrotning av batterierna.

• Under körning blir elbilen så ren som elektriciteten den laddas med. I Sverige innebär det mycket låga utsläpp. En bensinbil tankas med bensin som är betydligt smutsigare, i flera led bakåt.

• Om vi antar att batteritillverkningen till Nissan Leaf som allra värst släpper ut sex ton koldioxid har en bensinbil som släpper ut 200 gram per kilometer och körs 1.500 mil om året släppt ut så mycket på två år – och då är bara körningen av fossilbilen inkluderad, inte tillverkningen.

• Batterierna i Tesla Model S kan ge utsläpp på som värst 20 ton koldioxid enligt den här rapporten. Så mycket har en dieselbil som släpper ut 130 gram per kilometer och körs 3.000 mil om året släppt ut på knappt fem år. Precis som här ovan är bara körningen av fossilbilen inkluderad, inte tillverkningen.

(De här båda uträkningarna blir alltså ”äpplen och päron” eftersom bara tillverkningen är inräknad för elbilarna och bara körningen är inkluderad för fossilbilarna, men de sätter koldioxidutsläppen i relation till varandra. Om elbilarna laddas med el från den svenska elmixen tar det bara några år att ”köra in” skillnaden mot en bensin- eller dieselbil.)

Annons
Annons
Rulla till toppen