Teslas batteriexpert lär ut bästa knepen för att få ett långt liv i batteripaketet

Teslas batteriexpert lär ut bästa knepen för att få ett långt liv i batteripaketet
Batterier i elbilar ska inte "laddas till max", enligt professor Jeff Dahn, då lever de längre.

Professor Jeff Dahn arbetar på Dalhousie University i Kanada men samarbetar även med Tesla i en forskningsgrupp kring batteriteknik och livslängd. I gruppen har man undersökt hur batteripaketen i Teslas modeller reagerar på upprepad laddning och urladdning.

De historiska data man samlat in i forskningsgruppen visar att kapaciteten i Teslas batteripaket minskar med cirka fem procent efter 8.000 mils körning. Sedan minskar försämringen gradvis och efter cirka 24.000 mils körning (150.000 miles) ligger kapaciteten på 90 procent av den ursprungliga.

Många av oss lever förmodligen med erfarenheten att en laptop eller smartphone får ganska påtagligt sämre batterikapacitet efter några år. Rent subjektivt kan man uppleva en halvering eller ännu sämre resultat. Men för Teslas del verkar inte försämringen över tid vara något större problem.

Enligt Jeff Dahn finns det några saker man ska tänka på för att maximera livslängden och minska kapacitetsförsämringen. Viktigast är att anpassa laddningen och inte sträva efter 100 procent varje gång bilen ska användas. Om man på förhand vet att morgondagen inte innebär någon långkörning ska man programmera in en laddningsnivå på 90 procent i sin Tesla.

Om man vet att det räcker med ännu lägre laddningsnivå för nästa dags körning rekommenderar Jeff Dahn att man sänker laddningen ytterligare. Kan man hålla sig kring en daglig laddning på 70 procent ger det maximal livslängd, enligt forskaren.

Det här är något som Elon Musk själv tagit upp i ett twittersvar för några år sedan. Där rekommenderade Elon Musk att bilägaren använder laddningen på 80–30 procent av kapaciteten för sin färd (istället för att utgå från 90 procent laddningsnivå). Under 20 procent bör man inte ladda.

Jeff Dahn har forskat kring batteriteknik sedan 1978 och speciellt fokuserat på hur man ska mäta och uppskatta hållbarheten i batterier. För att testa hur ett batteri håller efter tio års användning får man helt enkelt använda det i tio år – vilket inte är speciellt praktiskt. Att simulera fram en långtidstest på kortare tid är en stor utmaning men man har funnit en metod som utvärderar nya batterikemikalier under veckor, istället för år. Under sin karriär som forskare har Jeff Dahn tagit emot en mängd priser och utmärkelser.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Bra tips – det ska jag använda mig av!
Ja
121
21
Nej