Boom för solceller i Sverige: ”Går faktiskt att tjäna pengar”

Intresset för solcellspaneler har exploderat i Sverige de senaste åren. En anledning är att det inte längre är så dyrt – och efter några år kan du till och med tjäna pengar på anläggningen. "Många har en dröm om att producera sin egen el och koppla upp sin bil", säger Jenny Palm på Lunds universitet.

Annons
Annons

Du som kör elbil eller laddhybrid har redan gjort ett mer klimatsmart bilval än om du valt en renodlad benisn- eller dieselbil. Det har flera studier visat. Och så länge bilen laddas med den svenska elmixen, som är väldigt ren, blir utsläppen låga.

Men fler och fler svenska hushåll vill ta nästa steg och installerar därför solceller för att bli mindre beroende av elnätet. Experterna pratar om en riktig solcellsboom, och det märks också på stödet som Energimyndigheten betalar ut för installation av solceller i Sverige.

När stödet infördes 2009 beviljades 28 miljoner kronor. 2017 var den siffran uppe i hela 434 miljoner kronor.

Funkar solceller i Sverige?

Det finns en gammal myt om att solfattiga Sverige aldrig kommer vara något bra land att installera solceller i. Men solenergi fungerar utmärkt för att generera ström till ett vanligt svenskt hushåll under perioden mars–april till oktober. För resten av året behövs ett vanligt elabonnemang, för den som inte vill gå helt ”off grid” och bli självförsörjande. Men det är dyrare.

Boom för solceller i Sverige:
Johan Lindahl är talesperson på Svensk Solenergi.

”Överlag är solceller en lönsam investering, men det beror lite på dina egna förutsättningar, till exempel hur mycket el du förbrukar och vad du gör för antaganden. Det är det som är svårt med en investering som ska räcka i 30 år – något kan hända på vägen”, säger Johan Lindahl, talesperson för branschföreningen Svensk Solenergi.

”Räknar man med att elpriserna idag kommer vara konstanta och att man använder de stöd som finns är det absolut en lönsam investering och du kan få en avkastning på mellan tre och sju procent.”

• Gäller det för stora delar av Sverige – inte bara för Skåne och Gotland med många soltimmar?

”Om vi kollar på hur mycket det kostar att producera solel, så påverkar det självklart hur mycket sol som kommer in. Men där finns inte så stora variationer över Sverige. Något som påverkar betydligt mer är vilken kalkylränta du använder – alltså hur du finansierar din investering. Det har en mycket större inverkan på lönsamheten än hur stark solstrålningen är.”

Det finns en detalj som påverkar kalkylen mycket mer än antalet soltimmar – och det är räntan

• Vad ska en elbilist tänka på vid installationen av solcellspaneler?

”Solcellspanelerna börjar producera el på morgonen fram till kvällen. Matchningen när solcellsanläggningen producerar el och när du vill ladda elbilen kanske inte alltid är i fas. Men om du kopplar in ett batteri kan du spara strömmen från dagen och använda den när du ska ladda bilen.”

• Börjar det bli vanligare med hembatterier?

”Absolut. Och vi tror så småningom på en andrahandsmarknad för uttjänta elbilsbatterier. Det är betydligt högre krav på batterier i själva elbilen när det gäller volym och vikt till exempel. Men hemma är kraven för volym och vikt inte lika höga.”

• Men de flesta svenska hushåll behöver fortfarande ha ett vanligt elavtal för de mörka årstiderna?

”Ja. Det du gör med solceller är att du minskar behovet av att köpa in el från elnätet. Dessutom kan du sälja den ström du inte förbrukar själv.”

Uttjänta elbilsbatterier kommer funka perfekt som hembatterier

Boom för solceller i Sverige:
Solcellerna är tysta och nästan underhållsfria. Foto: Svensk Solenergi

Fördelar med solceller

• För det första är solenergi ett klimatsmart sätt att generera ström på. Du som valt en elbil eller laddhybrid vill förstås kunna ladda den med grön ström.

• Du blir mindre beroende av en elleverantör och behöver inte bry dig så mycket om svängningar i elpriset.

• Många som installerar solceller blir också mer införstådda i hur mycket ström som används. Plötsligt ser du i realtid vilka ”eltjuvar” du har hemma – det hjälper dig att bli effektivare.

• Solcellspaneler är tysta och stör inte grannarna.

• Solceller är enkelt uppbyggda och kräver inte mycket service.

• Solceller kan också öka värdet på huset.

Nackdelar med solceller

• Solceller är ganska dyrt att installera och det tar ofta några år för en vanlig villaägare att tjäna in kostnaden. Det finns stöd att söka och priserna har sjunkit ordentligt de senaste åren.

• Fasta solceller som alltid är riktade åt samma håll är mindre effektiva än vridbara solceller som alltså kan rotera dit solen är. Men de är dyrare och passar inte alltid på hustak.

• Snö som skymmer solcellerna kan bli ett problem i de nordligaste delarna av landet, men inte på andra ställen. Att skotta solcellerna är inte så säkert, men brukar inte behövas för de flesta villaägare.

• Solcellsanläggningar brukar stängas av vid strömavbrott av säkerhets- och brandskäl och levererar alltså ingen ström vid strömavbrott.

• Om solceller kräver bygglov eller inte beror på din kommun.

• Solcellsstödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Boom för solceller i Sverige:

Solen används som energikälla hos allt fler. 2035 beräknas solenergin stå för 16 procent av den totala elproduktionen, och 2050 är den siffran 21 procent, enligt prognoser från Energimyndigheten.


Miljön inte längre viktigast

Boom för solceller i Sverige:
Jenny Palm är professor i hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet.

Tidigare var miljön det viktigaste skälet till att svenska hushåll valde att installera solceller. Men så är det inte längre. Det visar en studie som Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling vid Lunds universitet, gjort över flera års tid med hjälp av intervjuer med personer som är intresserade av att installera solceller.

Ekonomin, och möjligheten att faktiskt tjäna pengar på sin elinstallation, har kört om miljöaspekten. Elnätskostnaden höjs och då funderar fler och fler på solceller.

”När vi gjorde om den studien några år senare hade faktiskt möjligheten att tjäna pengar tagit över. Sedan kom miljön som nummer två. Det är lite intressant att det skett ett skifte de senaste tio åren.”

Elbilen är en av de viktigaste ”turbomotorerna” för att sätta fart på omställningen till solenergi

Det som hänt är att det blivit möjligt att sälja tillbaka överskottsel till elnätet, och att vi har fått nya bidrag som inte fanns när studien gjordes för första gången.

”Det var jättedyrt, fakiskt”, säger Jenny Palm. ”Men idag kan du få pengarna återbetalade på kanske tio år i alla fall, om vi inte räknar alltför optimistiskt. Det går faktiskt att tjäna pengar på solceller.”

Hon säger också att elbilens inträde är en enorm faktor för att få fler att installera solceller.

”Många har en dröm om att producera sin egen el och koppla upp sin bil.”

Så funkar solceller

1. Solceller absorberar fotoner. Då uppstår en spänning i solcellen. Den spänningen leder ström. De flesta av dagens solcellsmoduler har en verkningsgrad på ungefär 15 procent.

2. Strömmen omvandlas från likström till växelström med en växelriktare.

3. Om du inte ska använda strömmen direkt behöver du ett batteri för att lagra den. Då blir systemet betydligt mer flexibelt: solenergin tas emot på dagen och lagras i batteriet för att du ska kunna ha solgenererad ström när du kommer hem på kvällen.

4. Solenergi som inte används kan säljas tillbaka till elnätet. Du kan få skattesubvention för överskottsel som matas tillbaka till elnätet (60 öre per kilowattimme eller högst 18.000 kronor om året). Om inkomsterna från din elförsäljning och andra inkomster du kanske har från bostaden inte överstiger 37.500 kronor inklusive moms behöver du inte skatta för dem.

5. Du kan hålla koll på solanläggningen med en app.

Sök stöd och minska kostnaderna

Med hjälp av solcellsstödet från Energimyndigheten kan du komma undan lite billigare när det är dags att installera solcellerna. Stödet infördes 2009 och får uppgå till högst 30 procent av installationskostnaden.

Stödet får inte vara högre än 1,2 miljoner kronor per system och kostnaden per kilowatt toppeffekt får inte vara högre än 46.250 kronor inklusive moms.

Du kan också söka ROT-avdrag för installationen men det kan inte kombineras med investeringsstödet.

Stödet ska finnas tillgängligt åtminstone fram till 2020.

Boom för solceller i Sverige:

Ord du behöver ha koll på

Hembatteri: Lagrar strömmen från exempelvis solceller för användning senare.

kWp och MWp: Står för kilowattpeak och megawattpeak. Ett mått på den högsta effekten som en solcell kan producera under vissa förhållanden.

Riktning: Solcellerna blir som effektivast om de riktas mot syd, sydväst eller sydost.

Solfångare: Producerar varmvatten för till exempel duschvattnet.

Solceller: Producerar el som kan användas till hushållet.

Vinkel: Solcellerna ska monteras i rätt lutning för att ge maximalt med ström. Optimal vinkel är 30–50 grader.

Boom för solceller i Sverige:
Med ett hembatteri kan du lagra solenergin till senare.
Annons
Annons
Rulla till toppen